Merajú vašu najvyššiu prípustnú hmotnosť? Pozor na rýchlosť

Spomínaná situácia s pokutou vo výške konkrétne 798 eur môže nastať konkrétne vtedy, ak prekročíte maximálku o 11 kilometrov za hodinu alebo viac na mieste, kde prebieha meranie hmotnosti vozidiel.

Obmedzenie maximálnej rýchlosti je tak v tomto prípade špecifické najmä čo sa týka výšky pokút. Je dôležité poznamenať, že takýto úsek musí byť vyznačený príslušnými dopravnými značkami, resp. značením, aby o ňom mali motoristi vopred vedomosť.

Rýchlostné radary odhalia previnilcov, pokuty sa rôznia

Poznajú to napríklad kamionisti – štát má právo skontrolovať hmotnosť, či nie je prekročená maximálna prípustná hmotnosť vozidla, prípadne či nedošlo napríklad k porušeniu pravidiel pre najvyššiu hmotnosť prislúchajúcu na nápravu vozidla.

Sadzobník pokút je odstupňovaný podľa závažnosti porušenia predpisov. Za bežných okolností dostanete pokutu 798 eur vtedy, keď výrazne prekročíte maximálnu rýchlosť a namerajú vás pritom radarom policajti – napríklad keď budete šoférovať v obci rýchlosťou 100 km/h, hoci povolených je len 30 kilometrov za hodinu.

Zdroj: Refresher