"Ministerstvo dopravy a výstavby sa musí riadiť platnou legislatívou, aktuálne nastavenie legislatívy by však spôsobilo, že prakticky u všetkých pokút by sa nenaplnili zákonné podmienky na ich udelenie," povedal hovorca Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivan Rudolf. Zdôraznil, že hlavným problémom je nevykonateľná 60-dňová lehota na uloženie pokuty za neplatnú diaľničnú známku.

Namiesto 60 dní až tri roky

Pokutu za jazdu bez platnej diaľničnej známky bude možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Plénum Národnej rady SR už schválilo návrh zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Za zmenu hlasovalo 75 zo 112 prítomných poslancov. Zmena má vraj prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.

Ministerstvo dopravy a výstavby v doložke vplyvov podotklo, že pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní je dnešná lehota 60 dní odo dňa porušenia povinnosti v praxi takmer nevykonateľná.

zdroj: TASR