Niekto za život absolvuje jednu administratívnu kontrolu, iný ňou prejde aj 10 krát.

Veci sa však uberajú smerom, na ktorý nie sme zvyknutí. Vyzerá to tak, že naozaj budeme môcť s čistým svedomím vynechať tieto administratívne kontroly a ušetríme zopár eur.

 

Pre denník Sme sa na túto tému vyjadrila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru, Denisa Baloghová. Podľa nej nie je dôvod udeľovať pokutu v prípade, ak sa nezhoduje evidenčné číslo vozidla s dokladmi o absolvovaní STK. Absolvovanie kontroly je dokázateľné nálepkami umiestnenými na čelnom skle.

 

Polícia rešpektuje uznesenie Ministerstva dopravy a teda pokuty nám v tomto prípade pravdepodobne nehrozia. Vynechaním administratívnej kontroly navyše ušetríme pár eur.

Stále však ostávajú v platnosti 4 prípady, kedy administratívnu kontrolu absolvovať musíte.

Z toho nám vyplýva, že polícia v tomto prípade udeľovať pokuty nebude. Administratívne kontroly týmto nezanikajú. §21 ods.1 písm. e) zákon číslo 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách upravuje 4 prípady, kedy musíte na vlastné náklady vykonať administratívnu technickú a emisnú kontrolu:

 

1. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

 

2. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

 

3. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

 

4. ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

 

Zdroj: sme.sk, Zákon č. 725/2004 Z.z.

Prečítajte si aj:  Náznak konca technických a emisných administratívnych kontrol