No viacerí radoví policajti to pri rôznych príležitostiach potvrdili. A netreba vôbec nikoho spovedať, ako dôkaz celkom stačí počet hliadok a hlavne miesta, kde "dozerajú na bezpečnosť a plynulosť" premávky. Pričasto zákerne, skrytí na miestach, kde fakticky nič nehrozí, kde vodiči prirodzene idú rýchlejšie, lebo sú na konci obce, alebo v nezastavanej časti a čaká sa už len na tabuľu...

Dobrá dopravná policajná hliadka sa autom, alebo osobne, postaví na frekventované a nebezpečné miesta, na menej prehľadné úseky a len svojou prítomnosťou dokáže ovplyvniť správanie vodičov k lepšiemu. To je oveľa lepšia služba v zmysle hesla Pomáhať a chrániť, než zákerne rozdávať bločky.

Určite vás preto prekvapí, keď uvediem, že potvrdený prípad dohodnutého počtu bločkov pochádza z USA. Z rozvinutej demokracie, ktorá má byť svetu vzorom. Konkrétne z mesta Boston. Ukazuje sa, že z pokút sa na viacerých miestach sveta stáva vítaný príspevok do štátnej, či mestskej kasy. Tu začína celý problém. Keby peniaze z pokút boli investované len a výhradne do zlepšovania bezpečnosti na cestách, do zlepšenia situácie na cestách (do vybavenia a zariadení, ako píše môj kolega vo viacerých článkoch) motivácia policajných šéfov tlačiť na svojich podriadených vyberať "mýto" hlava nehlava, len nech to sype, by bola nepochybne na inej úrovni. Bola by rozumná a zdravá. Najprv by však bolo treba zmeniť zákony...

Dnes je to, evidentne nielen u nás, nastavené presne opačne, ako by to malo fungovať. Dobrá práca polície by totiž mala byť odzrkadlená v nízkej miere rozdaných pokút. Prosto by bola preventívna operatívna činnosť zvládaná tak, že vodiči by robili priestupkov menej. Malo by platiť, že čím lepšie polícia pracuje, tým menej pokút rozdá. Aktuálne je to zvrátené. Policajní šéfovia, aj na Slovensku, motivujú kolegov vybrať čo najviac pokút, v zmysle zárobku na seba samých ako inštitúciu. Pritom je polícia platená z daní nás všetkých.

Konkrétne odhalenie z USA potvrdzuje schému výberu pokút na úseku diaľnice Massachusetts Turnpike, kde boli hliadky posielané mimoriadne často, na dlhú dobu a navyše za to dostávali dopraváci odmeny. Pod rúškom spoločensky prospešného programu pre celkové zníženie nehôd (AIRE) sa však od policajtov vôbec neočakávalo ich zníženie! Úloha bola jasná a jednoduchá. Každý policajt mal za smenu rozdať 8 - 10 pokút. Nesplnenie úlohy musel osobne nadriadeným vysvetľovať. Keď sa nesplnenie úlohy stalo viackrát, policajtovi bolo znemožnené pracovať počas lukratívne priplácaných nadčasov. Vedenie Bostonskej polície celú vec, samozrejme, odmieta. Rovnako ako u nás. No schéma fungovania a niekoľko svedkov z radov polície systém podľa všetkého usvedčia.

zdroj: CBS Boston