Porovnanie hydraulického a elektrického posilňovača riadenia

Elektro-hydraulický posilňovač riadenia

Elektro-hydraulický posilňovač riadenia vznikol na základe kombinácie čisto mechanických častí s elektronickými súčasťami. Tento typ môžeme nájsť u vozidiel vyrábaných koncernom VAG Group osadeným napr. motorom 1,2 HTP.
 
V podstate ide o kombináciu hydraulického systému s elektrickou pumpou. Tá nahradila hydraulické servo čerpadlo poháňané zvyčajne remeňom. Účinnosť tohto posilňovača riadenia je premenlivá. Zámerom mechanizmu je, aby vodič pri parkovaní využil čo najmenšiu fyzickú silu, keďže vtedy je účinok posilňovača najintenzívnejší. Ako náhle vozidlo zvyšuje rýchlosť, dochádza k zníženiu účinku posilňovača, avšak precíznosť a citlivosť riadenia vozidla zvyčajne ostáva uchovaná. Tento druh pracuje aj s elektronickými súčasťami a od nich bude závisieť aj spôsob fungovania. Riadiaca jednotka na základe vyhodnotenia údajov pomocou elektro-hydraulického regulátora zvyšuje alebo znižuje účinnosť posilňovača.  

Elektro-mechanický posilňovač riadenia

Elektro-mechanický posilňovač riadenia je zatiaľ najvyspelejším a najvyšším typom posilňovača, ktorý je sériovo montovaný do automobilov. Tento systém je všeobecné známy pod skratkou EPS – Electrical Power Steering, poprípade skratkou EPAS – Electrical Power Assisted Steering. Je dodávaný do každej kategórie vozidiel, počnúc malými mestskými vozidlami (Fiat Punto), až po luxusné modely prestížnych značiek (BMW 7).
 
EPS je zložený z elektromotora, z riadiacej jednotky a senzorov, ktoré snímajú silu, ktorou vodič pôsobí na volant, momentálnu rýchlosť vozidla, aktuálne otáčky motora a uhol natočenia volantu. Riadiaca jednotka na základe týchto vstupov stanoví, akou intenzitou ma byť systém nápomocný vodičovi. Tento posilňovač sa automatický zapína vtedy, keď to je nevyhnutné, čím šetrí pohonné látky a zároveň znižuje vznik emisií škodlivých pre životné prostredie. Okrem iného sa tieto posilňovače vyznačujú nízkou hmotnosťou, rýchlou montážou a aj vysokou spoľahlivosťou. Platí tu rovnaké pravidlo, ako pri elektro-hydraulickom posilňovači, a to, že účinnosť rastie s klesajúcou rýchlosťou.