Hydraulický posilňovač riadenia

Na to, aby bol tento posilňovač účinný, je potrebný hydraulický tlak uzavretého okruhu. Tento tlak vytvára vysokotlakové olejové čerpadlo, ktoré je poháňané zvyčajne remeňom. Čerpadlo je spojené s olejovým zásobníkom – nádržkou. Ďalšou dôležitou súčasťou je regulačný ventil, ktorého hlavnou úlohou je prepúšťať olej na jednu či druhú stranu pracovného valca, čo je podmienené natočením volantu. Tento typ posilňovača je značne rozšírený.


V prípade priamej jazdy, čiže bez akejkoľvek zmeny smeru, mechanizmus funguje tak, že regulačný ventil sa nachádza v presne stanovenej polohe, ktorá dovoľuje prúdenie kvapaliny z olejového čerpadla cez regulačný ventil späť do čerpadla. Na oboch stranách pracovného valca je totožný tlak a piest sa v pracovnom valci nepohybuje. Keď vodič vozidla natočí volant, otáča sa aj regulačný ventil, a to bez ohľadu na smer otáčania volantu vozidla. Keď prívod oleja z čerpadla posilňovača do ľavého sektora pracovného valca zotrváva otvorený, v tom istom momente je z pravej strany olej odčerpávaný. Na ľavej strane je tlak posilnený, zatiaľ čo na strane pravej tlak klesá. Z toho vyplýva, že piest sa tlačí smerom doprava, čím zosilňuje pohyb hrebeňovej tyče do určenej strany. 

Hydraulický posilňovač s degresívnym účinkom    

Tento typ posilňovača je typický pre hrebeňové riadenie. Veľmi často bol tento posilňovač uvádzaný do francúzskych áut ako je napr. Peugeot 206, Citroen XM alebo v jednotkovej Octavii. Výhodou systému je, že zlepšuje citlivosť a presnosť riadenia pri vysokých rýchlostiach, ale zároveň môže byť účinok prepojený s otáčkami motora.  

Princíp činnosti nie je zložitý. Kvapalina v systéme je prepúšťaná na pravú alebo ľavú časť pracovného valca, ktorý je prepojený s hrebeňovou tyčou. Táto kvapalina napomáha posúvať náležitým smerom hrebeňovú tyč, ako aj samotný pracovný piest vo vnútri pracovného valca, a to tlakom o takej veľkosti, ktorá je priamo úmerná objemu prepustenej kvapaliny.