Najrozšírenejší brzdový prevod v moderných autách je dvojokruhový/viac-okruhový.

Brzdové systémy podľa druhu ovládacieho mechanizmu (spôsobu ovládania)


a) nožné – sú ovládané nohou vodiča – napr. bežný automobil;
b) ručné -  sú ovládané rukou vodiča – motocykel;
c) nájazdové – hlavným princípom je účinok zotrvačnej energie prívesu alebo návesu jazdnej súpravy;
d) gravitačné – sú ovládané hmotnosťou (a z nej plynúcou gravitáciou) oja prívesu alebo návesu pri jeho uvoľnení a poklese na cestu; 
e) trakčné – ich podstata spočíva v ťahu spojovacieho kábla medzi prívesom alebo návesom a ťažným vozidlom.

Brzdové systémy podľa usporiadania prevodov bŕzd

 
  • jednookruhové -  tento brzdový systém sa v súčasnosti nepoužíva z hľadiska nízkej bezpečnosti. Bol nahradený dvojokruhovým, respektíve viac-okruhovým systémom koncom 70-tych rokov. Ak brzdový systém stratí tlak, prestanú fungovať všetky brzdy vozidla.
  • dvojokruhové/viac-okruhové – použitím tohto systému sa výrazne znižuje riziko celkového zlyhania bŕzd v prípadoch náhlej technickej závady. Tento systém sa delí ešte na ďalšie 3 typy, a to podľa zapojenia: bežné – okruh je delený na brzdy predné a brzdy zadné; bežné zdvojené – pri tomto spôsobe zapojenia je jeden okruh pre brzdy predné, vrátane bŕzd zadných, a druhý okruh pre brzdy predné; diagonálne – pri tomto systéme je na jeden okruh zapojené napríklad predné pravé koleso a zadné ľavé koleso, a na druhý okruh je to presne opačne, čiže predné ľavé koleso a zadné pravé koleso.
  • jednohadicové – tento systém je využívaný pri jazdných súpravách, za účelom ovládania bŕzd, ale aj za účelom zabezpečenia tlaku pre zásobníky prípojného vozidla. Ako už názov sám napovedá, v tomto prípade je využitá len jedna hadica na zabezpečenia vzduchu, ako aj na ovládanie bŕzd;  
  • dvojhadicové - brzdové systémy sú využívané pri jazdných súpravách, ale na rozdiel od jednohadicového systému sú využívané dve hadice, pričom jedna zabezpečuje tlak pre zásobníky prípojného vozidla, a druhou sa ovládajú brzdy.