Zastavenie či státie?

Veríme (alebo aspoň dúfame), že klasické zákazy zastavenia a státia poznajú všetci vodiči. Slovenské zákony definujú státie ako „uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie“. Nuž a ako je v zákone o cestnej premávke presne definované zastavenie auta? Podľa legislatívy, respektíve vyhlášky ide o "uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu".

Späť však v hlavnej téme článku. Je vysoká pravdepodobnosť, že nasledovné zvislé dopravné značky väčšina motoristov nepozná. Značka s označením B 35 a jednou bielou čiarou reprezentuje zákaz státia v nepárnych dňoch. Ktoré dni sú však presne nepárne? Pondelok, streda, piatok, nedeľa.

Zákaz zastavenia

Podobné značky, dva rozdielne významy. Zákaz zastavenia v nepárnych dňoch (vľavo) a v párnych dňoch (vpravo).    

Naopak, zákaz státia v párnych dňoch (na hlavnom obrázku k článku) má kódové označenie B 36 a ide o značku, ktorá má hneď dve biele čiary.

Práve počet bielych čiar je poznávacím znamením, ako značky medzi sebou rozlíšiť. Zákaz státia v párnych dňoch platí v utorok, štvrtok a v sobotu.

Foto v článku: Wikipedia, foto ilustračné: Facebook - Tankomat