„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v rámci preventívno–výchovných opatrení budú v najbližšom období postupne umiestňovať v Bratislave pred križovatkami, kde je zvýšená hustota premávky, dočasné dopravné značenie vyzývajúce vodičov na nevchádzanie do križovatky, pokiaľ nemôžu plynulo pokračovať v jazde,“ uvádza policajný zbor na Facebooku.

V tejto súvislosti žiada polícia vodičov, aby toto dopravné značenie rešpektovali a svoje správanie prispôsobili aktuálnej situácii v cestnej premávke. V praxi to znamená toľko, že motoristi nemajú zbytočne vchádzať do križovatky, ak im situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde.

Existujú výnimky

Niekedy sa však vyhnúť zastaveniu vozidla na križovatke nedá. Vyššie uvedené pravidlo preto neplatí samozrejme napríklad vtedy, ak musí motorista zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava.

Ak ho chcete vidieť naživo, v súčasnosti je takého dočasné dopravné zariadenie umiestnené v hlavnom meste na križovatke ulíc 29. Augusta – Cukrová.

Zdroj: FB - Polícia BA kraj