Aktuálne sa stále pracuje na príprave staveniska

Súčasné činnosti zahŕňajú nielen projektovanie a prípravu staveniska, ale aj vytyčovanie sietí. Na stavenisku sa tiež realizujú inžinierske úlohy, demolačné práce, príprava a podávanie technologických postupov, odstraňovanie odpadu a vytváranie prístupových ciest. Veľmi dôležitý je aj archeologický prieskum. Odborníci skúmajú rôzne lokality pozdĺž tejto trasy. Archeológovia predpokladajú, že v týchto oblastiach mohlo byť keltské sídlisko v praveku.

Príprava a projektovanie môžu prebiehať súčasne

V priebehu prvého roka bude vykonaná väčšina projektových úloh. Avšak, projektovanie bude pokračovať počas celého obdobia výstavby. Výhodou použitia tzv. žltého FIDICU, na základe ktorého bol zhotoviteľ tejto stavby vybraný, je fakt, že prípravné práce a výstavba môžu prebiehať súčasne. Okrem projektovania a prípravných prác sa už naznačuje aj plán organizácie výstavby. Tento plán poskytne jasnejšie obrysy aj pre dopravné obmedzenia.

S organizáciou výstavby sú spojené kľúčové etapy pre postupné predávanie jednotlivých častí výstavby motoristom. Ide o dva veľké kľúčové momenty - vytvorenie dopravných odbočiek, ktoré presmerujú dopravu z diaľnice D1 (časťou tejto etapy je aj pripojenie odbočky Jarovce - Trnava a pripojenie smeru Trnava - Stupava), kým bude D1 rozširovaná, a pripojenie diaľnic v smere Trnava - Jarovce.

D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie v číslach:

Líniová dĺžka: 3,6 km
18 mostov
Celková dĺžka mostov: 1,35 km
2,51 km protihlukových stien

zdroj: NDS
foto: cz.depositphotos.com