Elektromobilom sa v Európe nevyhneme. Legislatívne kocky sú totiž dávno hodené, spaľovacím motorom po „umelých“ zásahoch EÚ dávno odzvonilo a podiel elektrických áut na celkových predajoch neustále rastie. Keby kvôli tomu násilne nezdražovali autá so spaľovacími motormi, nerástli ceny palív na čerpacích staniciach a ceny elektrických áut sa aspoň približovali cenám bežných áut pred zdražením, hádam by sme tomu mohli aj tlieskať. Ich lokálne emisie sú skutočne nulové, nerobia hluk a pod rúškom vytrvalého marketingu skutočne vyzerajú ako spása. Zatiaľ ňou rozhodne nie sú, no situácia sa dynamicky vyvíja a to, čo platí dnes, zajtra už platiť nemusí. Zostáva nám tak len dúfať, že nás v oblasti dostupnosti mobility čakajú už len krajšie zajtrajšky a elektrické autá a náklady na ich prevádzku sa jedného dňa naozaj vyrovnajú spaľovacím autám. Zatiaľ to však vyzerá tak, že na to môžeme zabudnúť a celkový počet áut na cestách rapídne poklesne. Symbolom "zajtrajškov" môže byť aj august 2021, práve v tomto mesiaci sa totiž predaje elektrických áut (21 %) dostali v číslach cez predaje naftových áut (20 %).

Kým podiel naftových áut medziročne poklesol, elektrické autá sa predávajú z roka na rok lepšie.

Predaje elektromobilov rastú ako huby po daždi

To, že elektrické autá predbehli v auguste predaje naftových áut, treba vidieť z viacerých pohľadov. Prvým je skutočnosť, že podiel naftových áut medziročne klesol o celých 9 %, za čím treba vidieť predovšetkým ich rednúcu ponuku. Nejde o to, že by ich zákazníci nechceli, no ich ceny narástli a ponuka sa znížila. Na druhej strane je fakt, že podiel elektrických áut medziročne vyskočil z 11 na 21 %. Významným faktorom v augustových predajoch zohráva aj čipová kríza, v rámci ktorej automobilky uprednostňujú elektromobily znižujúce ich výrobcom flotilové emisie. Automobilkám sa totiž ich produkcia v konečnom dôsledku vyplatí viac, než predaje áut so spaľovacími motormi, ktoré im síce prinášajú vyššie marže, no zároveň dvíhajú pokuty za nadprodukciu CO2 v rámci celého modelového portfólia. Len pre úplnosť, podiel áut s benzínovými motormi dosiahol v auguste 2021 celých 56 %.

zdroj: JATO Dynamics