Za nasledujúcich 40 rokov sme sa dopracovali do stavu, kedy dnes vyrobené autá disponujú kilometrami elektrických káblov, viacerými riadiacimi jednotkami a nespočetným množstvom senzorov a aktuátorov v podobne piezosnímačov, alebo jednoduchších solenoidov. Žijeme dobu čiptuningu, kdeakých pomocníkov nazývaných prvky aktívnej bezpečnosti, či takých komfortných hlúpostí ako daždové snezory, alebo navigácie, či elektrické vyhrievanie kresiel. Stále sofistikovanejšie zariadenia s veľkým množstvom dát logicky potrebujú výkonnejší mozog, teda riadiačku.

 

Dnešné riadiace jednotky sú vybavené flash pamäťou preto, aby bolo možné počas životnosti auta priebežne updateovať dáta a optimalizovať tak procesy nimi ovládané. Dnes je bežné, dokonca, ak sa nemýlim, tak sa to stalo povinnosťou, že európske vozidlá musia mať palubnú zásuvku OBD pre rýchlu diagnostiku vozidla a prípadný zásah do jej dát. Je teda každému jasné, že dostupnosť dát ovplyvňujúcich korektný chod a prevádzku vozidla je niekde celkom inde, ako tomu bolo pred 15 rokmi.

Konečne sa dostávame k tomu najpodstatnejšiemu. Internet, wireless pripojenie, prenos dát cez bluetooth, alebo infraporty sú realitou dneška. Práve preto by nemalo byť problémom pre zručnejšieho hackera za jazdy sa nabúrať do konkrétnej riadiačky aj za jazdy vozidla a teda priamo ovplyvnovať všetky dôležité časti vozidla od motora, cez brzdy, alebo iné. Najbližsie roky budú bez pochýb patriť tvorbe a virtuálnemu spájaniu vozidiel za účelom odovzdávania si informácií. To je ideálna živná pôda pre terorizmus, alebo kriminalitu ako ju dnes ešte nepoznáme.

Dôkazom týchto tvrdení je firma OnStar, ktorá už dnes vie na ďialku spomaliť vozidlo, alebo Ford, ktorý vyvíja soft, ktorý umožní palubnej jednotke Fiesty stahovať si aplikácie a komunikovať s ostatnými častami vozidla a vysielať informácie do sveta.

Zdroj: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/196293/car_hackers_can_kill_brakes_engine_and_more.html