Ministerstvo dopravy podcenilo prípravu na taký veľký projekt

Ministerstvo dopravy podľa rezortu financií evidentne podcenilo formálnu a odbornú prípravu, ktorú si vyžaduje taký projekt. „Ministerstvo dopravy totiž v marci 2021 zaslalo žiadosť o rozpočtové opatrenie, ktorá nespĺňala ani len základné zákonné podmienky na uvoľnenie prostriedkov. Ministerstvo dopravy bolo o chybnej žiadosti bezodkladne informované. Napriek tomu v priebehu ďalších piatich mesiacov novú žiadosť nedoručilo,“ uviedol rezort financií. Preto mimoriadne dôležitý projekt križovatka D1D4 ostal zbytočne viac než pol roka stáť.

Výmena názorov medzi ministerstvami pokračuje...

Ministerstvo financií tiež pripomenulo, že verejné obstarávanie už mohlo ministerstvo dopravy vyhlásiť pred niekoľkými mesiacmi. V zmysle zákona totiž nie je podmienkou na vyhlásenie verejného obstarávania hodnotenie investície ministerstvom financií, ale zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti, ktoré bolo čisto v rukách Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Rezort financií podotkol, že realizácia daného projektu, ako aj podanie žiadosti o uvoľnenie prostriedkov, bolo, aj je plne v rukách ministerstva dopravy. „Predstavitelia ministerstva dopravy by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť za daný projekt a svoje zlyhania by nemali pripisovať iným rezortom,“ doplnil tlačový odbor MF SR.

NDS je pripravená začať verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D1/D4 na východnom okraji Bratislavy, pri Vajnoroch. Podľa ministra dopravy však na to bol potrebný explicitný súhlas ministerstva financií, podobne ako na ďalšie investičné stavby. „Je svetový unikát, že máme križovanie dvoch diaľnic a nemáme hotovú križovatku. Ten problém sa začal niekedy ešte v roku 2014, ale teraz nikoho nezaujíma, kto je vinník. Teraz je skôr podstatné, čo urobíme preto, aby križovatka bola čo najskôr realitou,“ povedal minister dopravy v utorok po rokovaní vlády. Pripomenul, že od začiatku tohto roka sa zmenil systém rozpočtovania a funguje systém, že každý začína s investičným rozpočtom nula. „Bez explicitného súhlasu ministerstva financií Národná diaľničná spoločnosť nesmie spustiť žiadnu investičnú akciu. My sme ešte v roku 2020 žiadali, aby v rozpočte národnej diaľničnej nebola nula,“ uviedol Doležal. Ako podotkol, ešte začiatkom tohto roka žiadali rezort financií, aby prostriedky na stavbu pridelil.