Aj pri autorizovaných servisoch platí: "nie je servis ako servis."

Servisy chce Škoda certifikovať

Práve preto Škoda začala s certifikáciou autorizovaných servisov. Tie, ktoré nim prejdú, dostanú prívlastok špecialista na opravy po nehode. Automobilka bude kontrolovať hlavne dodržiavanie postupov a správne vybavenie servisu. Nové technológie v autách totiž vyžadujú aj novú techniku na ich opravu. Audit však nebude hodnotiť iba samotné vybavenie servisu. Audítori budú kontrolovať plnenie štandardov od architektúry klampiarskej dielne a lakovne po príjem zákazníka do servisu. Správne technické vybavenie však hrá jednu z hlavných úloh pri kontrole. Ďalšou podstatnou zložkou bude tréning a školenie zamestnancov. Automobilka chce v tomto roku certifikovať 11 svojich servisov, pričom prvý, ktorý už certifikát "Špecialista na opravy po nehode" dostal, sa nachádza v Poprade.

Zdroj: tlačová správa