Biojazda.sk na cestách

Každá z ciest k uhlíkovej neutralite je dôležitá a potrebná, no ak má Slovensko navýšiť podiel obnoviteľnej energie v doprave na 14 % za necelých desať rokov, musí začať využívať väčšie množstvo zdrojov nefosílnej energie. Takej, ktorej využívanie nezávisí od budovania novej infraštruktúry, ani od vývoja v laboratóriách a môže fungovať okamžite. 

Jedným z najväčších emisných znečisťovateľov je doprava, najmä cestná nákladná a autobusová preprava. Aj preto je pred schválením zákon, podľa ktorého  štátni prevádzkovatelia vozo-parkov budú musieť pri nákupe zvyšovať podiel ekologických vozidie. 

Ozelenenie vozo-parku je  výzvou aj pre komerčné dopravné spoločnosti. Yellow Express, jeden z najväčších slovenských prepravcov, preto začal hľadať alternatívu k nafte. Ďaleko chodiť nemusel – slovenská spoločnosť Meroco je veľkokapacitným výrobcom bionafty z lokálnych zdrojov. Potom stačilo doviezť špeciálne na to určený kamiónový ťahač a projekt Biojazda.sk mohol začať testovať v reálnej premávke jazdu na 100 % bionaftu B100. 

Kamión jazdiaci na čisté biopalivo vyrazil na cesty. Foto - Biojazda.sk

Domáce zdroje obnoviteľnej energie

„Skúšali sme rôzne alternatívy, napríklad LNG či CNG, ale vzhľadom na málo rozvinutú infraštruktúru na čerpacích staniciach na Slovensku sme to pozastavili,“ hovorí Pavol Piešťanský, generálny riaditeľ Yellow Express. Predstavu o tom, aké podmienky by mal alternatívny pohon spĺňať, má Pavol Piešťanský od začiatku jasnú: „Mal by byť biznisovo aj logisticky vyspelý, mal by pochádzať z lokálnych zdrojov a nebyť závislý od dovozu. Len takto dokážeme plniť záväzky Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v doprave.“

 

Foto - Biojazda.sk  

Kamión cestou zo Švédska ušetril množstvo emisií

Kamión, špeciálne upravený na jazdu na čistú bionaftu B100, doviezli od výrobcu Scania zo Švédska, ktoré podobnú formu nízkoemisnej dopravy úspešne aplikovalo v nákladnej doprave aj v MHD v Štokholme. Na prvý pohľad bežný kamión so spaľovacím motorom, ktorý však z jazdy na 100 % bionaftu neprodukuje žiadne skleníkové plyny. Oproti tomu ich klasická nafta vyprodukuje 75 kg  na 100 kilometrov.

Kamiónový ťahač počas 1 752 km dlhej cesty od výrobcu zo Södertälje do Leopoldova ušetril takmer 1,3 tony emisií skleníkových plynov. To je objem priemerného dvojpodlažného rodinného domu s rozlohou 100 štvorcových metrov. Projektom Biojazda.sk, ako dopravca pilotnú jazdu ekologického kamióna nazval, chce overiť, že práve táto alternatíva je efektívna a vhodná aj pre slovenské podmienky a aj vďaka produkcii biopalív na Slovensku by mohla byť do praxe zavedená okamžite. 

Čo sa skrýva pod kapotou

Pre samotnú prevádzku kamióna je z hľadiska technického zabezpečenia všetko pripravené/vyriešené. Motor vozidla je v princípe naftový a je prispôsobený na spaľovanie paliva B100 (t.j. 100 % bionafta), ktoré netreba miešať so žiadnym fosílnym palivom. 

Čo sa týka 100 % bionafty, aj tu výrobca Meroco postupuje podľa svetovo akceptovaných technických noriem ISO, EN a ASTM odsúhlasených výrobcami motorov. Hoci 100 % bionafta zatiaľ poslúži len pre chod kamióna v pilotnom projekte Biojazda.sk, primiešavanie vyšších podielov biopalív môže byť sľubným riešením aj pre agrofleety, autobusy a aj pre osobné vozidlá. V prípade bionafty ide o jej  vysokú mazaciu schopnosť, čo znižuje opotrebenie motora a nespôsobuje jeho znečistenie a zároveň o vysoké úspory emisií skleníkových plynov. 

Dostupná nízkoemisná a ekologická alternatíva

Projekt Biojazda.sk by mal v reálnej premávke potvrdiť očakávania, ktoré vzišli z výpočtov. „Jazdou na čistú bionaftu očakávame zníženie emisií skleníkových plynov priamo z motora o 100 % a pri celom životnom cykle paliva o 60 až 90 %. To je zásadný rozdiel voči niektorým iným alternatívnym pohonom, kde sa táto metodika emisií z celého životného cyklu dodnes nepoužíva,“ vysvetľuje Pavol Piešťanský. Ak by výsledky pilotného projektu boli priaznivé, nákladnú flotilu spoločnosti Yellow Express čaká obmena v podobe ťahačov, jazdiacich na biopalivo.

Tankovanie B100 nepotrebuje novú infraštruktúru. Foto – Biojazda.sk

Aj keď bionafta je už teraz povinne primiešavaná v pomere 6,9 % do fosílnej nafty a dostupná na čerpacích staniciach, 100 % biopalivo sa tam zatiaľ natankovať nedá. „Ak sa pilotnou biojazdou preukáže funkčnosť riešenia a štát dokáže vytvoriť ekonomicky vhodné podmienky pre túto dostupnú ekologickú alternatívu, presvedčí to zrejme aj ďalších autodopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach alebo firemné tankovacie stanice na B100 pre vlastné flotily sa stane žiadaným a rýchlejším riešením, než je budovanie nových špecializovaných staníc pre iné alternatívy,“ hovorí Radoslav Jonáš, špecialista spoločnosti Meroco - biopalivárskeho závodu, patriaceho do skupiny Envien Group. Dodáva, že takto to vyriešili aj vo Francúzku, Švédsku, Fínsku alebo Holandsku. 

Dosahovanie úspor emisií bez výrazných investícií

Pilotnú prevádzku vozidla na 100 % biopalivový pohon pozorne sleduje aj Združenie pre výrobu a využitie biopalív, ktoré sa venuje obnoviteľným zdrojom energie – obzvlášť biopalivám z praktickej i legislatívnej stránky. Projekt Biojazda.sk má podľa zástupcu ZVVB, Martina Šáchu, potenciál doručiť regulátorom na príslušných ministerstvách a vo vláde, ale aj iným autodopravcom a verejnosti odkaz o tom, že dosahovanie stanovenej úspory skleníkových plynov je možné už teraz.

Slovenské biopalivá sú podľa neho funkčné a momentálne najlacnejšie riešenie na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave. Navyše, ich distribúcia koncovým zákazníkom nevyžaduje výrazne investície, ani budovanie novej náročnej infraštruktúry, len doplnenie tej existujúcej.