Prvý spoločný globálny míting dodávateľov

V tomto roku udelil koncern ZF (výrobca prevodoviek) celkom 14 ocenení v rôznych kategóriách. 8. ročník udeľovania ocenení bol podľa vyjadrenia koncernu súčasne aj istou premiérou: bolo to prvý spoločný globálny míting dodávateľov, na ktorom boli koncernom ZF a ZF TRW udeľované ocenenia „Supplier Awards“.

Špičkový výrobca prevodoviek ZF ocenil FUCHS Oil ako top dodávateľa

Osobitné ocenenie - globálny dodávateľ roku 2015  - dostala spoločnosť FUCHS. Komisia sa pochvalne vyjadrila o vysokej kvalite a flexibilite spoločnosti ako dodávateľa. Spoločnosť FUCHS bola prezentovaná v celosvetovom meradle ako výrobca aj pre oblasť špecializovaných, expandujúcich trhov koncernu ZF. „Aby spoločnosť naďalej obstála v globálnom hodnotení a plnení náročných kritérií, snažíme sa jednak byť na prvom mieste z hľadiska inovácií produktov, ako aj optimálnych nákladov. K naplneniu obidvoch týchto aspektov prispievajú v nemalom rozsahu naši dodávatelia,“ uviedol Wilhelm Rehm pôsobiaci v predstavenstve koncernu ZF.

 

Redakcia TopSpeed.sk spoločnosti FUCHS k tomuto významnému oceneniu gratuluje.