Ak je už zakladanie firmy úspešne za vami a základný marketing máte tiež zvládnutý, prvé, po čom by ste sa mali poobzerať, je užitočný správcovský systém. Urobí za vás obrovské množstvo práce, ušetrí hodiny času a chod vašej prevádzky sprehľadní a zefektívni. Súčasný trh ponúka obrovské množstvo produktov a zorientovať sa je neraz náročné. Zameraním našej malej analýzy bol správcovský systém pre autoservis.

PREČO POTREBUJE AUTOSERVIS SPRÁVCOVSKÝ SYSTÉM?

Autoservis je prevádzka ako každá iná. S ponukou služieb, ich realizáciou, finančnými výdavkami a príjmami, ale napríklad i s výkonom práce zamestnancov sa viaže nekonečné množstvo nevyhnutnej administratívnej agendy. Okrem toho je potrebné chod celej prevádzky zosystematizovať a zautomatizovať. Perfektne fungujúci správcovský systém urobí za vedúceho prevádzky väčšinu práce a uvoľní mu tak ruky a čas pre ďalšie povinnosti. Okrem toho sa postará o zefektívnenie poskytovaných služieb a tým prirodzene o zníženie nákladov a zvýšenie ziskov. Všetci predsa vieme, že čas sú peniaze.
 

OFFLINE ALEBO ONLINE?

Ako prevádzkovatelia autoservisu máte, rovnako ako iné firmy, dve možnosti. Zainvestujete do kúpy softvéru alebo sa zaregistrujete v nejakom virtuálnom. Obe alternatívy majú výhody i nevýhody. V prvom prípade počítajte s vyššou vstupnou investíciou, nutnou inštaláciou a s príležitostnými nákladmi na aktualizáciu a správu. Nepomerne náročnejší je aj vzdialený prístup do systému. Ak by ste sa chceli do vlastného softvéru prihlasovať z rôznych zariadení a miest, budete potrebovať oveľa zložitejšiu sieťovú konfiguráciu. Toto všetko pri online správe odpadá. Zaregistrujete sa a okamžite môžete začať so zefektívňovaním chodu prevádzky. Do systému sa, samozrejme, prihlásite z každého zariadenia s pripojením na internet. Odpadajú náklady na kúpu, správu a aktualizáciu. Pribudnú však mesačné registračné poplatky. Napriek tomu vyšiel z nášho porovnania online program pre autoservis ako efektívnejší. Na jeden sme si teda posvietili bližšie.

ONLINE SPRÁVA ZÁKAZIEK AUTOSERVISU

Medzi najznámejšie a najobľúbenejšie online správcovské systémy v tejto oblasti patrí servis.sk. Popularite sa teší hlavne vďaka komplexnosti ponúkaných služieb a prehľadnému, mimoriadne jednoduchému používaniu.

Prvé, čo potrebuje každý autoservis i pneuservis, je efektívna správa zákaziek. Nami analyzovaný systém ponúka podrobný výpis všetkých zákaziek s veľmi šikovným systémom vyhľadávania podľa rozličných kritérií a prehľadný plánovací kalendár. Samozrejmosťou je aj možnosť vygenerovania zoznamu zákaziek za určité časové obdobie. Správa zákaziek autoservisu sa s týmto systémom plne prispôsobí rôznej úrovni požiadaviek.


Rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, sú finančné transakcie. Správcovský systém ponúka jednoduché vystavovanie faktúr na základe informácií z ukončenej zákazky, prehľad mesačných nákladov i bankových transakcií bez nutnosti prihlasovania sa na firemný účet. Ekonomiku budete mať skutočne pod kontrolou.


Ďalšou oblasťou je skladové hospodárstvo. Nami analyzovaný systém dostupný na servis.sk sa vám postará i o túto oblasť prevádzky. K dispozícii je prehľadný zoznam náhradných dielov, súčiastok a čo nás milo prekvapilo i sezónneho obutia pre zákazníkov.


Môžeme prejsť k zamestnancom. Každý zamestnávateľ si praje mať efektívnych a svedomitých pracovníkov, ale len málokto má čas každého z nich kontrolovať. Správcovský systém nás milo prekvapil i v tomto bode. Jeho tvorcovia pamätali i na možnosť sledovať odpracované hodiny zamestnancov a množstvo vybavených zákaziek jednotlivými pracovníkmi.


Nakoniec náročnosť používania. Je pochopiteľné, že nie každý majiteľ autoservisu je súčasne i IT špecialista, preto sme sa zamerali i na túto oblasť. Používanie tohto online správcovského systému je však len bežná používateľská "klikačka". Všetko, čo k jeho rozbehnutiu potrebujete, je internet a prehľad o svojej prevádzke. Bodom na účet efektivity a jednoduchosti je aj možnosť importu skladových zásob z iného systému.


Zosumarizovali sme len základný prehľad funkcií, ktoré systém servis.sk ponúka. Samozrejmosťou sú aj také perličky ako vytváranie cenových ponúk pre zamestnancov, sumarizácia viacerých zákaziek v jednej faktúre, nastavenie úrovne prístupu pre zamestnancov a množstvo ďalších užitočných funkcií.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 12 obrázkov