Celkovo by na tieto projekty malo ísť takmer 1,2 miliardy eur.

Ministerstvo obrany predpokladá výdaje na bojové obrnená vozidlá s pohonom 8x8 približne na 417 mil. eur, na bojové obrnené vozidlá 4x4 a na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 na cca 782,7 mil. eur. Celkovo teda zhruba takmer 1,2 miliardy eur. Do tejto sumy sú vraj zarátané aj rôzne náklady na logistiku, muníciu a infraštruktúru.

Ministerstvo argumentuje, že armáda v súčasnosti nemá vôbec tieto typy vozidiel. V každej armáde krajín NATO ich považujú za dôležitú súčasť výzbroje. Súčasná technika je podľa rezortu na hranici životnosti.

Na ministerstve ešte analyzujú spôsob, akým by vozidlá obstarali. Už v tomto roku predpokladajú, že bude odsúhlasené finančné zabezpečenie projektov vládou a tiež postup obstarávania. Taktiež by výherca súťaže mal začať s výrobou prvých testovacích sérií. Samotná konečná výroba a dodávky vozidiel prebehli v rokoch 2018–29. V r2018 by do výzbroje armády malo prísť prvých desať obrnených vozidiel 8x8 a sedem vozidiel 4x4.

JE PODĽA VÁS INVESTÍCIA 1,2 MILIARDY DO OBRNENÝCH VOZIDIEL NEVYHNUTNÁ?
  • Áno ( 12% )

     

  • Nie ( 88% )

     

Odpovedalo 560 ľudí  

Sú nové stroje potrebné?

"Ministerstvo argumentuje, že armáda v súčasnosti nemá vôbec tieto typy vozidiel..." V dobe bômb a chemických zbraní, aj keby nás nejaká iná veľmoc napadla, myslíte, že tých pár sto kusov techniky by nejako pomohlo? "Súčasná technika je podľa rezortu na hranici životnosti....", to, že je niečo staré a jednoduché, automaticky znamená, že je to na vyradenie? Aj nedávno predstavený modernizovaný slovenský obrnený voz Aligator je už konštrukčným riešením za zenitom...

Podľa mnou vyhľadaných zdrojov je na SR zhruba 17 000 profesionálnych vojakov. Časť z nich chodí na misie a plní úlohy stanovené v medzinárodných zmluvách, ktorými je SR viazaná. To beriem a fakt klobúk dole pred nimi. Ale čo zvyšok? Boli časy, keď vojaci dbali na ochranu štátnych hraníc, na dodržiavanie verejného poriadku, ale už roky si nepamätám taký prípad, aby boli nasadení na niečo iné ako živelné katastrofy...

1,2 miliardy eur. Kilometer diaľnic stojí v našich predražených podmienkach priemerne zhruba 30 miliónov. Nebolo by vhodné radšej tieto prachy investovať do infraštruktúry, ktorá je už roky rokúce poddimenzovaná, a v podstate na to dopláca každý jeden vodič SR?!

Zdroj: Teraz