Niektoré však takto končia aj bez toho, aby na to bol vážny dôvod. Myslím, že je to veľká škoda a ide o plytvanie zdrojov. No žijeme v dobe konzumu... Tento primitívny spôsob šrotovania ničí životné prostredie, hlavne zem. Na jednej strane sa bijeme do pŕs, ako chceme ekologicky žiť, na druhej strane povrchne likvidujeme ľahko použiteľné autá plné nebezpečných látok... Nehovoriac o tom, že tieto krásne mašiny majú hodnotu a dali sa speňažiť a tie peniaze zásadne umnejšie využiť.

...a vezmite si, že takto končia takmer všetky veci a predmety, ktoré sú z nejakého dôvodu zabavené. Napr. ak ide o napodobeniny, tak sa porušujú práva duševného vlastníctva. Následný odpredaj orgánmi (napr. colnou správou) je náročný, jednak po stránke legislatívy a rovnako tak po stránke logistiky. 

Ale vráťme sa späť k autám. EÚ tlačí do recyklácie. Tento spôsob šrotovania mi práve šetrný nepríde. Všetko spolu zlisované, rozdrvené... Po správnosti by sa to malo triediť ešte pred znehodnotením a hlavne by sa z auta mali vypustiť prevádzkové kvapaliny. Ide o tzv. ekologickú likvidáciu vozidla. Nie každý zberný dvor vám totiž auto zoberie a vystaví vám doklad potrebný na odhlásenie z evidencie. 

Ako to je so správnou likvidáciou starého vozidla u nás si povieme nabudúce.