V záujme bezpečnejšej a efektívnejšej cestnej dopravy budú štáty EÚ zdieľať údaje o premávke vo väčšom rozsahu ako doposiaľ. Týka sa to bude napríklad aj dopravných aplikácií a navigácií, píše portál Merkur.de.

Jednoduchšie sa tak bude dať dostať napríklad i k informáciám, ako sú rýchlostné limity či rozostavené úseky vo výstavbe. Na takomto pláne sa zhodli zástupcovia Europarlamentu a krajín EÚ v Bruseli.

Zdieľať sa budú údaje o jednosmerných uliciach v mestách alebo maximálnej hmotnosti, dĺžke, šírke alebo výške vozidiel. Rovnako tak budú do projektu zahrnuté aj ďalšie dáta o dopravnej situácii, napríklad čo sa týka pravidiel v regulovaných mestských zónach.

Vzniknú národné databázy

Toto všetko bude súčasťou takzvanej národnej databázy. Každá krajina bude zdieľať svoju národnú databázu s ostatnými členmi EÚ. A nielen s nimi, k dátam sa dostanú aj firmy a koneční spotrebitelia.

Iniciatíva je súčasťou širšieho plánu Bruselu z hľadiska zavádzania inteligentných dopravných systémov. Požadované údaje by mali členské krajiny dodať medzi koncom rokov 2025 a 2028.

Štáty EÚ a europarlament musia nové pravidlá ešte finálne potvrdiť. Tento krok je však považovaný skôr za formalitu.

Zdroj: Merkur.de / cz.depositphotos.com