Súťaže a projekty sú neodmysliteľnou prípravnou časťou stavby diaľnice. Je však šialené, že tieto veci ešte stále riešia, keď tie úseky už mali byť dávno postavené...

V súťaži je od konca minulého roka:

 • R3 Tvrdošín – Nižná (4,4 km);
 • R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa (4,3 km);
 • R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce (13,5km);
 • Kriváň – Mýtna (9,1 km).

Súťaže, ktoré plánujú vyhlásiť do konca roka:

 • R2 Rožňava - Jabloňov nad Turňou (Soroška);
 • R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.  

Projekty 

Aby sa mohli súťažiť nové diaľničné úseky a rýchlostné cesty, pokračujeme aj v predprojektovej a projektovej príprave.

Súťaže na projektovú dokumentáciu vyhlásené v prvom štvrťroku 2018:   

 • D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač;
 • R1 Ružomberok Juh – križovatka I/18 (napojenie na D1);
 • R2 Zacharovce – Bátka;
 • R2 Bátka – Figa.

Súťaže na projektovú dokumentáciu, ktoré budú vyhlásené v druhom štvrťroku 2018:   

 • R1 Banská Bystrica  - Slovenská Ľupča;
 • R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ;
 • R7 Holice – Dolný Bar;
 • R7 Dolný Bar – Nové Zámky;
 • R8 Nitra, križovatka R2.

Kam ešte smerujú eurofondy čo sa týka cestnej dopravy? 

V Bratislavskom kraji smerujú momentálne európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V hlavnom meste jazdí ďalších 15 nových moderných električiek a pripravujú sa projekty výstavby a modernizácie električkových tratí.

 

V Nitrianskom a Trnavskom kraji sa investuje predovšetkým do modernizácie ciest I. triedy. V ďalších regiónoch Slovenska – v strede a na východe – sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Modernizujú sa desiatky kilometrov ciest I. triedy, osobitne sa zameriavame na havarijný stav mostov. Vo výsledku by malo byť postavených a zrekonštruovaných 140 km diaľnic a rýchlostných ciest 300 km ciest I. triedy z peňazí EÚ. 

Zdroj: mindop.sk

Foto: vyvlastnenie.sk