Nový systém Supplemental Restrain System (SRS) airbag je ukrytý v stredovej konzole a bude súčasťou výbavy nadchádzajúcich modelov Toyoty v blízkej budúcnosti. Ak už dôjde k nehode, aktivuje sa airbag.  Stredová konzola vystrelí po kružnici a utvorí tak priestor pre nafúknitie sa vankúša, ktorý je zároveň konzolou aretovaný. Toyota plánuje tento systém zdokonaľovať, aby pokryl väčší rádius možných druhov nárazov a typov nehôd.

Ďalšou snahou Toyoty nie je len zdokonaľovanie bezpečnosti vlasntých vozidiel, ale priamo sa podieľa na osvete a usporadúva pravidelné semináre na tému bezpečnosť na cestách a v premávke. Chvályhodné a od nás z redakcie "thumbs up".