Tunel sa razí Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) a je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Okrem prác na tuneli realizuje zhotoviteľ úseku práce na oporných a zárubných múroch. Zakladanie mostov je takmer ukončené, na väčšine mostov sú vybudované piliere a opory, momentálne sa pracuje na budovaní nosných konštrukcii mostov, zemné práce sú ukončené na 75 %. Práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu, pričom v priemere na stavbe pracuje 570 ľudí.

Prieskumy odhalili zaujímavé nálezy

V rámci pyrotechnického prieskumu bola nájdená munícia vrátane 14 ks delostreleckého granátu, 2 ks protipechotnej míny, 20 ks roznecovačov, 2 ks reaktívnej strely Kaťuša a 2 ks leteckej bomby.

Aj archeologický prieskum odhalil zaujímavé nálezy. Tie spadajú do doby bukovohorskej kultúry, do strednej až mladšej doby bronzovej a najmladšie nálezy spadajú do doby stredoveku 11. – 13. storočie.

Centrum mesta bez tranzitnej dopravy

Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ – Prešov juh dlhý 7,870 km priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke. V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh sa tento úsek napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. 

Doteraz  celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné prostredie. Diaľničný obchvat Prešova tak značne odbremení centrum mesta od hlučného tranzitu. Bezpečný a rýchly presun získajú Prešovčania v júni 2021. Škoda, že severný obchvat v smere na Poľsko je v stále nedohľadne. 

Financovanie výstavby

Stavba je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie, jej zhotoviteľom je združenie spoločností Eurovia SK, Doprastav a Metrostav. 

Návšteva ministra

"Presvedčil som sa o tom, že táto stavba ide presne podľa harmonogramu a o dva roky ju prepojíme s nadväzujúcimi úsekmi diaľnice D1 na západe aj juhu. Nemusím tu riešiť žiadne problémy, teším sa, že dodržiavajú plán aj rozpočet, ktorý sa mi pred začatím stavby podarilo znížiť. Všetky stavby, ktoré som na Slovensku rozostaval, idú podľa plánu a táto prešovská diaľnica je toho príkladom,“ povedal pri obhliadke minister A. Érsek.

Ministra pri návšteve Prešova informovala Národná diaľničná spoločnosť aj o príprave severného obchvatu mesta rýchlostnou cestou R4. Aktuálne prebieha súťaž na zhotoviteľa stavebných prác I. etapy obchvatu, ktorá má byť vyhodnotená do leta. Stavať sa môže začať hneď ako bude známy víťaz tendra a úsek by mal byť hotový v roku 2023.

Čo sa ešte v Prešove robí? 

V Prešove sa v posledných rokoch realizuje viacero projektov na zlepšenie dopravnej situácie v meste aj v jeho okolí. S pomocou dopravných eurofondov tu ministerstvo dopravy okrem výstavby diaľnice investovalo ďalšie desiatky miliónov eur. Obyvatelia mesta nedávno začali využívať dve zrekonštruované križovatky: Solivarská a Rusínska – ul. Generála Svobodu a budúci rok k nim pribudne aj križovatka Levočská – Obrancov mieru. Do mestskej hromadnej dopravy pribudli nové moderné trolejbusy. V samotnom Prešovskom kraji sa z eurofondov zároveň zmodernizujú štyri úseky ciest prvej triedy a päť mostov, pričom sedem zrekonštruovaných mostov bolo odovzdaných do prevádzky už v minulom roku. Základný dokument udržateľného rozvoja dopravy, tzv. Masterplan, bol odovzdaný začiatkom roka a rieši dopravnú situáciu s uprednostnením ekologických módov dopravy.

Zdroj a foto: NDS, Mindop