Táto mapa vyplynula zo štatistík nehodovosti. Čím svetlejšia farba, tým nižšie riziko.

Prvá teoretická fáza projektu prebiehala v rokoch 2006 až 2011, kedy organizátori monitorovali 5262 kilometrov slovenských ciest s dennou intenzitou dopravy presahujúcu hodnotu 3500 vozidiel. V tomto prípade hodnotili štatistiky tragických dopravných nehôd. Koncom minulého roka navyše našu krajinu brázdilo monitorovacie vozidlo, ktoré skontrolovalo 2488 kilometrov ciest. V tejto praktickej časti dochádzalo k vyhodnocovaniu 52 parametrov, ako napríklad šírka cesty, krajnice, kvalita povrchu, prítomnosť zvodidiel a podobne, na každých 100 metroch.

Z hľadiska nehodovosti sme na tom pomerne dobre. Z diaľničných úsekov má nízku mieru rizika nehody až 67 % monitorovaných úsekov. Zvyšné úseky sa môžu pochváliť stredne nižšou mierou rizika. V oblasti diaľnic sme napríklad predbehli aj Rakúsko. Tento údaj však treba vnímať v kontexte. Kým Slovenskými diaľnicami chodíme všetci z donútenia a neradi a mnohí sa im radšej vyhnú, tie Rakúske sú pre cestu na západ, alebo juh Európy doslova vyhľadávané a prepravia nepomerne viac ľudí, aj áut. Horšie je to už pri cestách prvej triedy. Až 5% z nich dosahuje vysokú mieru rizika a 22 % si vystačí s vyššou strenou mierou.

Diaľnice síce bezpečné máme, no cesty prvej triedy nie. Podľa môjho názoru je to najmä tým, že tieto komunikácie zastupujú chýbajúcu diaľnicu.

Monitorovacie vozidlo hodnotilo každých 100 metrov na takmer 2500 kilometroch našich ciest.

V druhej časti prieskumu sa k slovu dostalo monitorovacie vozidlo, ktoré vytváralo bezpečnostný rating vyjadrený hviezdičkami. Maximálne možné hodnotenie 5 hviezdičiek je údajne takmer nedosiahnuteľné a prislúcha „diaľnici budúcnosti“ (napriek tomu ho pár európskych ciest získalo). V priemere európske cesty dosahujú tri hviezdičky. Takmer polovica našich ciest prvej triedy však získala len jednu hviezdičku.

Ak by Slovensko prijalo všetky odporúčania projektu Sensor, za 20 rokov by sme na našich cestách ušetrili 7500 životov. Mali by sme odstrániť nechránené a nebezpečné prekážky z okolia ciest, inštalovať zvodidlá a zvukové vodorovné dopravné značenie, znížiť riziko čelných zrážok a odstrániť nebezpečné križovatky tvarov X a T mimo obcí. Všetky opatrenia by odhadom stáli približne 180 miliónov eur.

Zdroj: sensorproject.eu

Prečítajte si aj: 9 bezplatných rád ako jazdiť na jeseň bezpečne