O zmene a (opätovnom) zavedení zákazu parkovania na chodníkoch s platnosťou od prvého októbra sme vás informovali už skôr. Diskusia ohľadom tejto témy naberá na intenzite, a to sme sa ešte ani neprehupli do septembra, ktorý bude posledným mesiacom, kedy môžu vodiči voľne parkovať na chodníku pri zachovaní minimálnej voľnej šírky chodníka 1,5 metra.

Toto už od októra nebude platiť! Parkovať na chodníku bude možné len vtedy, ak na ňom vyznačia parkovacie miesto. Hrozí však, že mnohé samosprávy na zmenu nie sú pripravené a od októbra 2023 nastane na cestách, presnejšie povedané na chodníkoch značný chaos. Motoristi sa ocitnú pod hrozbou pokút.

V blokovom konaní bude hroziť pokuta 50 eur, respektíve sankcia do 100 eur v správnom konaní. Pokuta 78 eur sa vzťahuje na vodičov, na ktorých uplatnia paragraf objektívnej zodpovednosti.

Zdá sa, že v Košiciach mesto nestihne pripraviť parkovacie miesta a vyznačiť ich aj na chodníkoch aspoň v miestach, kde to umožňuje celková dopravná situácia.

Rastie pritom nespokojnosť starostov mestských častí, mnohí postup mesta otvorene kritizujú. „Neevidujem žiadne konkrétne kroky zo strany mesta ohľadom vodorovného značenie parkovacích miest v mestskej časti Staré Mesto. Ide o kompetenciu mesta, ktoré premrhalo čas a to ma veľmi mrzí," uviedol pre Korzár starosta mestskej časti Staré Mesto Igor Petrovčik.

Prepočítali sa?!

Jeden zo starostov hovorí, že mesto sa vraj spoliehalo na to, že legislatívnu novinku v parkovaní opäť časovo posunú a nezačne platiť tento rok. „Počas stretnutia starostov začiatkom roka 2023 na referáte parkovania odznela tiež informácia v súvislosti s tzv. chodníkovou novelou, že mesto neplánuje značenie nielen z dôvodu, že nemá dostatok finančných prostriedkov, ale aj z dôvodu, že očakáva predĺženie tzv. generálneho pardonu a posun účinnosti tejto novely o ďalší rok až o dva,“ uviedol pre košický Korzár starosta mestskej časti Dargovských hrdinov Dominik Babušík.

Mesto Košice s kritikou mestských častí nesúhlasí. Odkázalo, že problém je na strane mestských častí a situácia ho vraj mrzí. "Po našich opakovaných žiadostiach a viacerých uskutočnených pracovných stretnutiach sa, žiaľ, k tejto téme nevyjadrila ani len polovica z nich, pričom nemali ani záujem svojimi návrhmi zlepšiť parkovanie obyvateľov vo svojich mestských častiach," píše sa v stanovisku mesta. "Okrem nedostatočnej súčinnosti zo strany mestských častí nás limituje aj zdĺhavý postup celého procesu a finančné možnosti rozpočtu mesta," doplnil hovorca Dušan Tokarčík.

Zdroj: kosice.korzar.sme.sk / cz.depositphotos.com