Od nového mesiaca dochádza ku zmene registračných poplatkov. Počas víkendu od 1. do 2. júla preto nebude možné využívať elektronické služby pre evidenciu vozidiel. Sprístupnia ich znovu v pondelok 3. júla 2023 od 8. hodiny ráno.

Téma registračných poplatkov sa v posledných mesiacoch dostala na pretras hneď viackrát. Finálna zmena, ktorá bude platiť od 1. júla, prináša nový spôsob výpočtu na báze výkonu motoru násobeného takzvaným ekologickým koeficientom pre konkrétne vozidlo. Podľa starých pravidiel zohráva pri výpočte poplatku rolu výkon vozidla a jeho zostatková hodnota, upozornil portál Sme.sk.

Poslanec NR SR Marián Viskupič pôvodne prišiel s takým prístupom, ktorý by výrazným spôsobil predražil registračný poplatok u starých autách. V niektorých prípadoch by tak bol dokonca vyšší ako hodnota samotného auta. Zákonodarcovia však napokon rozhodli, že nepristúpia k radikálnemu „potrestaniu“ starých áut – v mnohých prípadoch by sa totiž stali nepredajné.

Chybu priznal aj samotný Viskupič. „Úprimne priznávam, že v prvom kroku sa mi nepodarilo nastaviť poplatky správne. Hlavne pri starších vozidlách sa poplatky zvýšili nad mieru, ktorú považujem za únosnú. Zmena by tak priniesla ľuďom iba minimálnu úsporu,“ uviedol.

Najvyšší poplatok tisíc eur

Pôvodná tabuľka výkonov mala rozsah súm 33 až 3 900 eur. Finálny pozmeňujúci návrh upravil tabuľku výkonov na rozsah 33 až 1 000 eur, s účinnosťou od 1. 7. 2023.

Viskupič zdôrazňuje, že v celkovom meradle vyberie štát na poplatku o 30 miliónov eur ročne menej, a teda občania a firmy majú ušetriť. „Zároveň boli dva ďalšie ciele: aby poplatky mali v sebe environmentálny aspekt (ekologickejšie vozidlo platí menej) a aby sa odstránila diskriminácia nových a novších vozidiel,“ popisuje poslanec.

Elektromobily budú platiť 33 eur, teda najmenší poplatok. Naopak, základná sadzba pre autá s výkonom nad 210 kW bude rovných 1 000 eur. Potešia sa napríklad záujemcovia o kúpu plug-in hybridu – základný poplatok sa násobí koeficientom 0,2.

Ekologický koeficient je odstupňovaný tak, že čím staršie auto si kúpite, tým je koeficient vyšší (a teda aj samotný poplatok). Tabuľku s novými koeficientami nájdete v článku o upravenom registračnom poplatku.

Zdroj: Sme.sk