Akútny nedostatok vodičov z povolania potrebujú rýchlo vyriešiť. Uvidíme, ako a či vôbec sa im to podarí... Kým sa nezmenia pracovné podmienky. 

Na druhej strane je pravda, že počet končiacich študentov stredných škôl s odborným vzdelaním klesá. V ďalšom zdroji sa hovorí, že ešte pred dvomi rokmi nastúpilo 6000 vodičov vo veku od 18 do 40 rokov (zaujímalo by ma, pre koho už teraz jazdia), minulý rok to bolo len 2500 vodičov. A pritom sa vodičáky dali zaplatiť aj cez úrad práce. 

Tento pokles ľudí pracujúcich v doprave by sa mohol negatívne podpísať na trhu. A uvedomujú si to všetci, ktorí z týchto ľudí žijú. V nákladnej doprave aktuálne a akútne chýba viac ako 2500 vodičov, v autobusovej cca 500. Uplatniť by sa vraj vedelo až 5000. Generačná výmena je však za rohom a tieto čísla sa ešte posunú. Mladých vodičov aktuálne veľa na slovenskom trhu práce nie je. Do 30. roku veku to je len 5 %. 

Riešenie nedostatku vidia v zmene zákona 

Dopravcovia zatlačili na Ministerstvo vnútra SR, a tak pripravujú novelu zákona, ktorá bude pravdepodobne účinná od 1.1.2019. Hlavnou zmenou bude posunutie vekovej hranice. Vodiči C + CE budú môcť jazdiť od 18 rokov, D+ DE od 21 rokov. Vekové hranice tak klesnú o 3 roky. A viete, čo je na tom najvtipnejšie? Vodiči budú môcť jazdiť do veku 21 (C+CE) resp. 24 (D+DE) len na území Slovenska. A viete čo bude potom? Každý, kto to bude chcieť robiť aj ďalej, sa zbalí a pôjde jazdiť pre zahraničného dopravcu. Prax už totiž získa doma... Byť vodičom z povolania znamená jazdiť krížom krážom po svete. Je rozdiel jazdiť za iné peniaze, keď ste tak či tak z domu preč. 

 
Pre pravidelnú autobusovú linku tu bude ešte jedno obmedzenie. Vodič bude môcť jazdiť len linku, ktorá nepresiahne 50 km. Okrem toho budú musieť mať všetci KKV – kvalifikačnú kartu vodiča. Proti tomuto návrhu nenamieta ani Ministerstvo dopravy SR. 


Zároveň by chceli s ostatnými rezortami spustiť vzdelávanie vodičov už na školách a po dovŕšení 18. roku by získali vodičské oprávnenie. Aby som nezabudol, podobne to bolo už aj pred rokmi, len si dovolím povedať, že doba a aj deti boli iné. A to by mi možno skôr potvrdili učitelia v školách...

ČO BY POMOHLO MOTIVOVAŤ ĽUDÍ STAŤ SA VODIČOM Z POVOLANIA?
  • Zmena zákona ( 2% )

     

  • Zmena pracovných podmienok a platu ( 95% )

     

  • Iné ( 3% )

     

Odpovedalo 217 ľudí  

Zdroj: Česmad