„Aký by bol dnešný svet bez kamiónov a autobusov? Nákladná doprava má svoje miesto. Bez kamiónov by v priebehu pár dní skolabovala celá spoločnosť..."

Svet bez kamiónov a autobusov

V dnešnej dobe sa veľmi málo hovorí o tom, aký význam má nákladná doprava – aký by bol život bez kamiónov a autobusov. Hovoríme o vysoko konkurenčnom prostredí nielen domácich, ale najmä zahraničných dopravcov.

„Chápeme, že verejnosť vníma nákladné autá skôr negatívne, na druhej strane si musíme uvedomiť ich dôležitú úlohu. Bez dopravy by v priebehu pár dni skolabovala celá spoločnosť. Z kamiónov sa dnes už stávajú mobilné sklady, skladové zásoby sú už priamo na ich návesoch-prívesoch a klienti očakávajú presné dodávky metódou just in time,“ vysvetľuje situáciu prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

„Obávame sa, že svet by tu mohol byť bez slovenských kamiónov. Preto sme tu, chceme dať reálny pohľad. Chceme, aby naši vodiči mali dobré mzdy, aby mali dopravcovia-podnikatelia v rámci EU rovnaké pravidlá. Sme proti diskriminácii,“ povedal Jančovič v rámci svojho príhovoru.

Treba upozorniť na to, že dopravcovia si nevyberajú cesty nižšej triedy, pretože by sa chceli vyhnúť poplatkom. Dôvodom je nedobudovaná infraštruktúra, čím sú nútení využívať aj trasy, ktoré vedú priamo cez mestá a obce. ČESMAD preto navrhuje, aby sa dobudovala cestná infraštruktúra.

Náš názor: To je veľmi pekné želanie. To si prajeme a navrhujeme asi všetci, čo v autách trávime veľa času. Je pravda, pomaly sa síce stavia, otvárajú sa nové úseky, ale nielen laici, ale aj niektorí odborníci sa zhodujú na tom, že by to mohlo ísť rýchlejšie a tiež aj lacnejšie.

Európska únia sa snaží tlačiť dopravu na železnice... Je to model, ktorý v starom režime fungoval. Bol síce časovo náročnejší, ale v konečnom dôsledku pre viacero oblastí šetrnejší. Slovensko investuje do opravy viacerých úsekov železníc. V tomto roku by sa mali začať rekonštruovať ďalšie úseky. Čo tak spojiť to s kombinovanou dopravou - s rolou? Mnoho kamiónov využíva naše cesty len na tranzit. Zastávam názor, že ak by sa na hraničnom priechode Užhorod-Vyšné Nemecké spravila jedna stanica a na druhom konci SK druhá, tak by na seba tento model dopravy zarobil bez problémov. Samozrejme, pri rozumnej cenovej politike. Obdobne by to možno fungovalo aj v smere sever-juh. 

Dopad legislatívnych návrhov EK

Aktuálny návrh smernice o vysielaní pracovníkov, ktorý sa pripravuje na schvaľovanie, výrazne skomplikuje fungovanie medzinárodnej cestnej dopravy a spôsobí veľké administratívne a ekonomické problémy slovenským dopravcom.

„Podľa nás by mala byť medzinárodná cestná doprava vyňatá z pôsobnosti tejto smernice. Sektor medzinárodnej cestnej dopravy je totiž veľmi špecifický, pretože vodiči často prechádzajú z jednej krajiny do druhej v rámci celej Európy. Preto je nezmyselné uplatňovať na vodičov rovnaké pravidlá ako napríklad na montážnikov alebo stavebných robotníkov, ktorí sa na pracovisku v danej krajine zdržia aj niekoľko mesiacov. Dopravcom by tým vznikla vysoká administratívna záťaž,“ tvrdí generálny tajomník združenia ČESMAD Slovakia Ivan Rusko.

ČESMAD Slovakia vyvíja diplomatický tlak a snaží sa rôznymi stretnutiami a diskusiami vyjednať tie najlepšie podmienky. „Naším cieľom je pomáhať slovenským dopravcom a práve našimi pripomienkami a aktivitami na národnej, ale i medzinárodnej pôde môžeme ovplyvniť v určitom zmysle aj spomínaný balíček. Poukazujeme na jeho nedostatky, dávame pripomienky, návrhy,“ opisuje momentálnu situáciu Ivan Rusko.

Náš názor: Možno si to predstavujem veľmi jednoducho, ale ako je teda možné, že špedičné firmy v zahraničí fungujú a dokážu svojich vodičov zaplatiť domácimi platmi bez problémov aj vtedy, ak sú mimo domoviny? To je až taký rozdiel v cene za prejdený kilometer, ktorý sa špedičkám platí v Nemecku alebo inde, v porovnaní s tunajšími dopravcami? Ak máte niekto reálnu skúsenosť, môžete to uviesť a objasniť v komentároch. 

Legislatívne návrhy Európskej komisie zase komplikujú podnikateľské prostredie na Slovensku.

Cestný balíček

Cestný balíček predstavuje súhrn legislatívnych opatrení zameraných na modernizáciu európskej mobility a dopravy, ktoré predstavila Európska komisia 31. mája 2017. Čo má Cestný balíček priniesť? Európska komisia hovorí v skratke o harmonizácii a zjednodušení dopravy, účinnosti, znížení emisií, sociálnej spravodlivosti, spravodlivej súťaži a celkovej inovácii.

V skutočnosti prináša aj niekoľko pozitívnych zmien, prevládajú však tie negatívne. Negatívne vníma navrhované zmeny aj Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) a rovnako aj ČESMAD Slovakia.

V navrhovaných zmenách je niekoľko kritických bodov. Najmä z pohľadu počtu dní a špecifických pravidiel v jednotlivých operáciách a sektoroch v oblasti medzinárodnej dopravy, ďalej je to aj príliš vysoká administratívna záťaž.

„Jeden z návrhov Cestného balíčka hovorí o tom, že vodiči budú musieť tráviť svoj týždenný čas odpočinku doma. Prakticky to znamená, že sa vodič po troch týždňoch musí vrátiť domov. Týmto ustanovením by sa mali obmedziť praktiky niektorých dopravcov z krajín ako napríklad Rumunsko, Bulharsko, ktorí vysielali svojich vodičov na dlhšie cesty trvajúce aj tri mesiace,“ hovorí 1. viceprezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Hudák.

Náš názor: Nepochybne to skomplikuje nákladnú dopravu. Ale na druhej strane sa prilepší vodičom, ktorí budú môcť byt s rodinami, poprípade tráviť čas inak a častejšie, ako v kabíne. Lenže kvalita života možno narastie, ale namiesto 4 týždňov dostane zaplatené len 3... Čiže s tým mnoho vodičov istotne nebude súhlasiť. 

Slovenskí dopravcovia majú nedostatok vodičov, aké sú riešenia? Ako je to so zamestnávaním vodičov – živnostníkov? Je to legálne?

Nedostatok vodičov osobnej aj nákladnej cestnej dopravy

Nedostatok vodičov súvisí aj s minimálnym vekom, kedy môžu začať jazdiť ako vodiči kamiónov a autobusov. Momentálne môžu vodiči kamiónov jazdiť od 21 a vodiči autobusov od 24 rokov.

„Uvítali by sme zmenu zákona o cestnej premávke, keby sa táto veková hranica posunula pri vodičoch kamiónov na 18 rokov a vodičoch autobusov na 21 rokov,“ hovorí 2. viceprezident združenia ČESMAD Slovakia Peter Sádovský.

Pre nás dopravcov je veľmi dôležité podchytiť si vodičov skôr a nie až vo veku 21 rokov, pretože dovtedy sa zamestnajú v inom sektore. Pracovná pozícia vodiča cestnej dopravy je pozícia s nádychom slobody, voľnosti, dobrodružstva, spoznávania nových krajín, ľudí a nie je to žiadna monotónna práca. Na druhej strane je to práca veľmi zodpovedná a náročná. Vyžaduje si dôslednú prípravu,“ vysvetľuje problematiku Peter Sádovský.

Na Slovensku trpíme na zúfalý nedostatok pracovnej sily, zároveň narážame na vysoké prekážky pri zamestnávaní cudzincov. Obrovské vládne stimuly pre zahraničných investorov zároveň prinášajú aj globálnych - nadnárodných sprostredkovateľov pre dopravu a logistiku a slovenský dopravca je tým pádom na úplnom chvoste záujmu o spoluprácu, čomu zodpovedá potom aj cena za prácu,“ myslí si Pavol Hudák.

Náš názor: So znížením vekovej hranice osobne nesúhlasím. Pracujem v jednej z oblasti dopravy a vidím, ako sa mladí za volantom správajú. Nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale mnoho dnešných mladých jednoducho nie je zrelých na šoférovanie 40-tonovej súpravy. Rozoberal som to v niektorých minulých článkoch. To, že dopravcovia trpia akútnym nedostatkom vodičov, je skôr problém neochoty vodičom platiť... Každopádne mám pocit, že táto novela zákona je už v niektorom z čítaní... 

Dodržiavanie noriem a zákonov pri zamestnávaní vodičov

ČESMAD Slovakia aktuálne neakceptuje iný ako pracovnoprávny vzťah medzi dopravcami a vodičom nákladných automobilov, napríklad obchodnoprávny vzťah, respektíve SZČO samostatne zárobkovo činných vodičov (oproti napríklad poľskému prístupu). Tendencie smerujúce k benevolentnému posudzovaniu iných ako pracovnoprávnych vzťahov, ako aj nedostatočné kontroly u všetkých dopravcov v tomto zmysle považuje ČESMAD Slovakia za nekorektné.

„Trváme na férovom a jednoznačnom posudzovaní všetkých súťažiteľov na trhu cestnej dopravy, t.j. jednotné pravidlá tak pre západoeurópskych, ako aj východoeurópskych dopravcov,“ uzavrel problematiku Pavol Jančovič.

Náš názor: Je veľmi náročné zjednocovať právne a obchodné vzťahy v Európe. Jednoznačne je lepšie nájsť vhodný kompromis, ale isto nie na úkor vodiča. Často sa presadzujú záujmy združení či dopravcov a na vodiča sa dlhodobo kašle. Ak chcú zjednocovať, tak poporiadku a od začiatku. 

Foto: europskenoviny.sk

Zdroj: Česmad