Práce na rýchlostnej ceste R2 napredujú podľa plánu

"Za posledné obdobie prebiehali práce na budovaní a svahovaní násypových telies, budovaní priepustov, pokládky kanalizácie s osadením uličných vpustí, odťažovanie konsolidačných násypov. Takisto sme realizovali pokládku podkladového asfaltového hrubozrnného betónu. Na mostoch prebiehali práce na veľkopriemerovom pilótovom založení, debnení a armovaní pilierov, priečnikov a drieku opory," uviedla Národná diaľničná spoločnosť v oficiálnom stanovisku ohľadom úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (II.).

Úsek stavby košického obchvatu bude dlhý 14,2 km. Bude mať 13 mostov, 3 križovatky. Súčasťou výstavby bude 7,2 km protihlukových stien a 52 preložiek inžinierskych sietí.

Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. Dokončenie obchvatu zvýši komfort obyvateľov metropoly východu a napomôže znížiť negatívne dopady dopravy na životné prostredie v meste, sľubuje NDS.

V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta. To znamená zvýšený hluk a znečistenie ovzdušia. Nová R2 tak odľahčí Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc.

Zdroj a foto: NDS