Mercedes-Benz sa ako jeden z najvýraznejších technologických lídrov automobilového priemyslu zaviazal v stratégii Ambition 2039 k masovému rozšíreniu ekologickej elektromobility. Jej prínosom má byť čo najrýchlejšie dosiahnutie uhlíkovej neutrality. S ňou však úzko súvisí nielen rozšírenie elktrických áut na cestách, ale predovšetkým ich trvalo udržateľná výroba, používanie, recyklácia aj výroba samotných trakčných batérií. A práve tá je často tŕňom v oku ekologickým aktivistom.

Len s certifikátom

„Cieľom vývoja spoločnosti Mercedes-Benz je výrazne zvýšiť kapacitu trakčných batérií v oblasti hustoty energie,“ hovorí k téme batérií Markus Schäfer z predstavenstva spoločnosti Daimler AG, ktorý zodpovedá za výskum a vývoj. „Chceme výrazne skrátiť čas potrebný na nabitie a zároveň znížiť množstvo surovín potrebných na výrobu batérií,“ pokračuje Schäfer. Zároveň dopĺňa aj konkrétnejšie číslo a hovorí, že v budúcej generácii batérií znížia podiel kobaltu pod hodnotu 10 %. A v tej nasledujúcej by sa bez kolaltu chceli obísť úplne.

Mercedes-Benz si dal za cieľ úplne vylúčiť kobalt z výroby trakčných akumulátorov.

Norma pre zodpovednú ťažbu

Mercedes-Benz sa zároveň zaväzuje, že suroviny bude odoberať len od spoločností s certifikovaným spôsobom ich ťažby. Dodávatelia koncernu Daimler AG budú musieť dokázať, že suroviny používajúce na výrobu jednotlivých komponentov odoberajú výlučne od spoločností auditovaných so štandardmi IRMA (Iniciatíva pre zodpovednú ťažbu). Cieľom toho opatrenia má byť aj zlepšenie podmienok pre zamestnancov ťažobných spoločností. „Chceme vyvinúť vyšší tlak, aby boli v krajinách ťažby surovín prijaté vyššie štandardy v oblasti ochrany ľudských práv,“ komentuje ďalej Schäfer. Mercedes-Benz chce na základe získaných poznatkov inštruovať dodávateľov akumulátorov do svojich áut, aby odoberali kobalt a lítium výhradne z certifikovaných ťažobných oblastí.

zdroj: Daimler AG