Informačné technológie napredujú vysokou rýchlosťou... a niekedy ich veľké spoločnosti prenesú aj do detského sveta...:)

Zdroj: DW Shift