Softvérovými úpravami riadiacich jednotiek sa firma zaoberá viac ako 17 rokov. Predstavte mi Xtuning bližšie.

Firma vznikla v roku 1999. Začali sme s úpravami riadiacich jednotiek v segmente osobných áut. Za 17 rokov sme prešli zmenami, ponuku sme rozšírili aj na úpravy riadiacich jednotiek nákladných vozidiel, poľnohospodárskej techniky a naposledy sme založili divíziu na vývoj a výrobu brzdových stolíc pre meranie výkonu motorov. Pri úpravách teda používame vlastné valcové skúšobne merania výkonu. Ak by sa s nami potencionálni zákazníci chceli stretnúť, spoznať firmu, porozprávať sa a získať informácie, na autosalóne v Nitre budeme mať vlastný stánok v tuningovej hale M4.

V Česku patríte medzi špičku v čipovaní vozidiel. Vaše služby chcete ponúkať aj u nás. Aké boli pohnútky a aké sú plány na Slovensku?

Chceme byť bližší a dostupnejší slovenským zákazníkom. Prísť na slovenský trh bol zámer kvôli klientom zo Slovenska. Vďaka vyššiemu dopytu sme sa rozhodli ponúknuť služby aj na Slovensku. Plány nasledujú naše prvotné ciele. Vybudovaním siete partnerských servisov chceme poskytnúť zákazníkom možnosť úpravy v okolí ich bydliska. Či už formou partnerského servisu, alebo mobilného technika.

Aké konkurenčné výhody Xtuning ponúka? Prečo by mal človek chcieť čiptuning od vás? 

Našou hlavnou devízou je úprava originálneho softvéru auta. To znamená, že vaše auto jazdí so softvérom preň určeným. Ďalšou výhodou je záruka doživotného prehratia upraveného softvéru zdarma, s platbou len za prácu technika. K tomu dochádza pri nahratí update softvéru v autorizovanom servise. Túto úpravu robíme zdarma, pri akomkoľvek dôvodu vrátenia originálneho sotftvéru do vášho auta. Ďalšou nemalou a veľmi dôležitou konkurenčnou výhodou je poistenie továrenských záruk pre vozidlá ešte v záruke. V prípade, že autorizovaný servis zamietne továrenskú záruku, záruku preberá poistenie firmou Defend Finance s ktorou ponúkame príplatkovú službu Poistenie továrenských záruk. V neposlednom rade naše úpravy sú v Čechách homologizované a sme držiteľom licencie ministerstva dopravy. Úpravu výkonu motora vozidla zapisujeme aj do technického preukazu vozidla.

Čiptuning nie je iba o zvyšovaní výkonu. Aké iné výhody prináša profesionálna úprava riadiacej jednotky v praxi?

Okrem zvýšenia výkonu a krútiaceho momentu má čiptuning ďalšie nemenej dôležité výhody. Zlepšením priebehu krútiaceho momentu môže dôjsť k zníženiu spotreby paliva. Áno, aj výkonnejší motor môže žrať menej. Taktiež sa zlepšuje odozva na pridanie plynu a motor ťahá v širšom spektre otáčok.

O čo sa jedná v prípade homologizovaných úprav riadiacich jednotiek? Aký je rozdiel oproti nehomologizovaným úpravám?

Zákazníci, ktorí majú autá registrované v Českej republike, získávajú istotu, že softwarové úpravy vykonané našou spoločnosťou sú v súlade so zákonom. Vďaka licencii sme oprávnení vykonať zápis i do veľkého TP, naším zákazníkom tak nehrozia žiadne pokuty za nelegálny čiptuning. Úpravu zaevidujeme do systému CIS-STK. Pri návšteve STK bude z evidencie jasné, že auto je upravené podľa zákona a kontrolu na STK a EK bez problémov absolvuje. Spoločnosti, ktoré procesom homologizácie neprešli a nemajú licenciu, minimálne v Česku vykonávajú úpravy softvéru bez splnenia podmienok pre jazdu na pozemných komunikáciách v ČR. Úpravca, ktorý homologizáciu a licenciu nemá je dokonca povinný vám dať podpísať dokument, v ktorom súhlasíte, že takto upravené auto nespĺňa podmienky pre jazdu na pozemných komunikáciách. So skúseností vieme, že aj veľa Slovákov má auto nepriamo zaregistrované v Česku, týka sa to teda aj zákazníkov na Slovensku.

V Xtuningu upravujú aj takéto výkonné stroje, akým je súčasné BMW M3

Záujemcov bude zaujímať, ako proces čipovania prebieha?

Proces by sme mohli rozdeliť na časti. Prvotne musí byť auto, ktoré chceme upraviť, technicky spôsobilé pre čiptuning. Vykonáme hĺbkovú diagnostiku vozidla. Pokiaľ je bez závad, pristupujeme k samotnej úprave. Technik sa pripojí k riadiacej jednotke, stiahne pôvodný softvér a cez zákazkový systém ho posiela na centrálu. Technici upravia konkrétne mapy softvéru, napr. tlak turba, pomer paliva a vzduchu a ďalšie veličiny. Pri nových autách sa upravuje až 150 datových máp. Pri tom je, samozrejme, pôvodný softvér zálohovaný pre možné budúce potreby zákazníka. Nový softvér je následne poslaný späť technikovi, ktorý ho nahrá a nasleduje skúšobná jazda so zákazníkom.

Keďže ste česká firma, vyvstáva otázka, kde úpravy vykonávate? Máte aj pobočku na Slovensku?

Budúci aj súčasní zákazníci nás nájdu formou partnerských servisov, poprípade prostredníctvom mňa ako obchodného zástupcu firmy Xtuning sa vedia objednať priamo na pobočku do Jihlavy. Taktiež môžu využiť služby mobilného technika, ktorý príde priamo na dohodnuté miesto a zákazník nemusí nikde chodiť a má to v pohodlí domova.

V Nitre sa začiatkom októbra koná autosalón, na ktorom vystavujete. Aký program máte pre návštevníkov pripravený?

Veľmi radi privítame na našom stánku čitateľov a ľudí, ktorí sa budú chcieť dozvedieť o firme Xtuning a získať informácie ohľadom úprav riadiacich jednotiek a čiptuningu ako takom. Nechcem predbiehať, ale okrem iného sme pripravili súťaž o čiptuning zdarma!

Na autosalóne v Nitre nezabudnite navštíviť stánok Xtuning. Čaká vás súťaž o čip zdarma!

Na webstránke xtuning.cz môžu čitatelia nájsť detaily o vašej spoločnosti, ponúkané služby, vykonané úpravy na autách a referencie. My sme o vás v minulosti tiež písali. Ste aj na facebooku, alebo inom sociálnom médiu?

Samozrejmosťou sú Facebookové stránky, tie máme rozdelené na Xtuning pre Českú republiku a Xtuning Slovensko. Na stránkach informujeme zákazníkov o novinkách, o dianí v spoločnosti a naplánovaných akciách. Nechýbajú vykonané úpravy a iné zaujímavosti zo sveta čiptuningu.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor obchodnému zástupcovi pre Slovensko, p. Krupičkovi. Nezabudnite, ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Xtuning, zistiť detaily z tajov úprav riadiacich jednotiek či dokonca vyhrať čiptuning zdarmo, neváhajte navštíviť autosalón v Nitre a stánok Xtuning 5. – 8. októbra 2017.