Frans Timmermans z Európskej komisie sa na výročnej konferencii Eurogas 2021 rozhovoril o budúcnosti energetického priemyslu a dopravy v Európe. Aj tu hovoril predovšetkým o elektrifikácii všetkých odvetví a obhajoval tlak na jej rýchly nástup do praxe. „Európa si stanovila jasný cieľ úplnej dekarbonizácie do roku 2050, pričom dominantnou energiou pre dopravu bude elektrika z obnoviteľných zdrojov,“ hovorí Timmermans. „Aj preto bude zemný plyn len okrajovou záležitosťou,“ doplnil. Bol však aj radikálnejší: „Namiesto čakania na nevyhnuteľné a vynakladanie stále vyšších nákladov na prechod je lepšie sa prispôsobiť, pripraviť sa a prijať nové udržateľné obchodné modely. Čím dlhšie budeme čakať, tým to bude nakoniec drahšie.“

Prioritou je odstaviť uhlie

Európa musí podľa EÚ okamžite prejsť z uhlia na čistú energiu. „Okamžitou prioritou je urýchlenie postupného ukončovania dodávok uhlia. Polovica uhoľných elektrární v EÚ už ukončila alebo oznámila termín ukončenia svojej činnosti,“ doplnil eurokomisár. Zároveň však EÚ priznáva, že v niektorých regiónoch zatiaľ neexistujú iné možnosti a zemný plyn v nich budú musieť pozdržať v praxi dlhšie, než vo vyspelejších regiónoch EÚ. Reč je konkrétne aj o Poľsku. „V regiónoch, kde nie sú iné možnosti, bude hrať zemný plyn prechodnú úlohu. V odvetviach hospodárstva, ktoré sa nemôžu úplne elektrifikovať, však vidíme budúcnosť vo vodíku. EÚ si kladie za cieľ vytvoriť silný trh s čistým vodíkom,“ hovorí Frans Timmermans. „Dobrou správou je, že zavádzanie vodíka pokračuje plnou rýchlosťou. Naše vodíkové ciele by sme mohli už v budúcom desaťročí preskočiť a trh s vodíkom by mohol ísť dopredu rýchlejšie, než sú naše najoptimistickejšie sny,“ sršal nadšením Timmermans. Zároveň zdôraznil, že plynárenský sektor nesmie vodík a e-palivá vnímať len ako vedľajší produkt, ale ako hlavný prúd. „Európa nepotrebuje žiadnu novú infraštruktúru pre prepravu zemného plynu! Namiesto toho by mala Európa premýšľať o dovybavení terajšieho potrubia na prepravu vodíka,“ dodal.

zdroj: Európska komisia