Zákonodarcovia EÚ neustále tlačia na veľmi prísne limity platné pre pripravovanú emisnú normu Euro 7. Na pôde parlamentu však zatiaľ nie je o ničom rozhodnuté a všetko je v štádiu dohadov a pretláčania vlastných záujmov jednotlivých skupín. Začiatok jej platnosti je naplánovaný na rok 2025, pričom EÚ tlačí na to, aby boli jej súčasťou tak prísne limity, aby vylúčili trakčné spaľovacie motory definitívne mimo hry. Dokonca aj v oblasti nákladnej dopravy. To už dvíhajú okrem automobiliek varovný prst aj obchodné združenia a populistickým politikom odkazujú, aby konečne otvorili oči a počúvali odborníkov.

Euro 7 si Európa nemôže dovoliť! V hre sú obrovské peniaze

Ako píše portál Euractiv, proti príliš nízkym limitom plánovanej Euro 7 už vystúpilo aj nemecké obchodné združenie VDMA. To zdôrazňuje, že Euro 7 má nielen ekologický, ale aj technologický a najmä ekonomický rozmer. „Navrhnuté požiadavky normy Euro 7 ohrozujú aj dodávateľov a reťazce, ktoré siahajú ďaleko za automobilový priemysel tým, že de facto zakazujú nákladné vozidla, ktoré sú poháňané len spaľovacími motormi. Európa si to nemôže dovoliť,“ varuje VDMA. Vyzdvihuje práve nákladnú automobilovú dopravu, ktorá má podstatnú úlohu pri prechode na „zelené" e-palivá. Medzi ne sa radí aj vodík vyrobený pomocou elektriny získanej z obnoviteľných zdrojov. Vodík ako nosič energie je pre dlhé trasy omnoho výhodnejším médiom, než energia uložená v ťažkých a veľkých trakčných batériách. Ich vývoj ide samozrejme dopredu, odborníci však upozorňujú, že rovnakým tempom vývoja prechádzajú aj vodíkové pohony. Vyzerá to tak, že nakoniec to bude skôr bitka jednotlivých infranštruktúr a záujmových skupín za nimi, než samotných technológií pohonu.

Timmermans z EÚ si stále stojí za svojím

„Automobilový priemysel bežne začína konverzáciu tvrdením, že je to nemožné. Nakoniec však dané ciele splní,“ vyhlásil komisár z Európskej komisie Frans Timmermans ešte v novembri 2020. „Neberiem to však ako precedens do ďalších rokovaní, pretože tentokrát si musíme vypočuť dôvody oponentov,“ dodal. „Viem, že v tejto veci panuje veľká nervozita. Budeme viesť dialóg s priemyslom, ale na ďalšiu redukciu emisií nemôžeme čakať do roku 2029,“ hovorí ďalej eurokomisár.

Po Nemcoch už kritizujú aj Francúzi

Do debaty o limitoch Euro 7 sa zapája stále viac organizácií združujúcich nielen automobilových producentov, ale aj obchodníkov. „Pri súčasnom návrhu normy hrozí, že znemožní aplikovať doterajší pokrok, ktorý sa týka spaľovacích motorov. Čo sa javí ako udržateľné, môže byť v konečnom dôsledku škodlivé pre klímu. Obnova existujúcich vozidiel nenapreduje dostatočne rýchlo. Zákazníci sú nespokojní a na pôvodných vozidlách sa naďalej jazdí,“ poznamenala prezidentka Nemeckého združenia automobilového priemyslu (VDA) a politička Hildegard Müller (CDU). „Okrem toho bude mať norma negatívny dopad na e-mobilitu. Napríklad spôsobí predčasný koniec spaľovacích motorov, kvôli čomu narastie ich cena. Podobne oneskorí obsiahly transformačný proces, ktorému musia naše spoločnosti, ako aj ich výrobcovia a dodávatelia, čeliť, ak chcú naďalej zohrávať vedúcu úlohu v tejto výrobe,“ rázne pokračuje v argumentácii prezidentka VDA ďalej.

Do témy sa zapája aj Združenie francúzskych automobilových výrobcov (CCFA). „Prvé návrhy požadujú zníženie emisii od 60 do 90 percent, čo nie je vôbec realistické,“ hovorí CCFA. „Na to, aby sme zredukovali alebo postupne vyradili emisie, bude potrebné aplikovať riešenie v podobe čistej energie, ako sú napríklad biopalivá. Ďalším riešením je predávať len elektrické a hybridné vozidlá, ale nie som si istý, či toto spotrebitelia schvália,“ hovorí ďalej Laure De Servigny z CCFA.

Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) uviedla, že neexistujú „žiadne dôkazy“ podľa ktorých sú predložené scenáre technicky uskutočniteľné. „Ciele, ktoré si výrobcovia aut stanovia pre technický rozvoj, musia byť oveľa nižšie, ako stanovené limity,“ vysvetlil hovorca ACEA. Reaguje aj na skutočnosť, že norma Euro 7 požaduje prísne emisné limity, ktoré pri jazde do kopca alebo v náročnom zimnom počasí nie je technicky možné naplniť.

Aj BMW a Daimler AG

Do debaty okolo Euro 7 sa oficiálne zapájajú už aj priamo samotné automobilky. „Transformácia smerom k nulovej emisnej mobilite sa už pomaly odohráva prostredníctvom legislatívy o CO2, dotácií pre kupujúcich a infraštruktúry. Z nášho uhla pohľadu scenáre, o ktorých sa debatuje, nie sú technicky realizovateľné,“ odkazuje Daimler AG.

„Ďalší vývoj vo vzťahu k norme Euro 7 sa musí uskutočniť s prihliadnutím na proporcionalitu a zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia. Kombinácia limitových hodnôt a rámcových podmienok musí byť stanovená tak, aby mohla byť zmysluplne uplatnená po technickej stránke a obsahovať vyvážený pomerov nákladov a prínosov,“ dopĺňa BMW, ktoré je znepokojené technicky nesplniteľnými limitmi Euro 7. „Efektívne spaľovacie motory budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pre niektorých zákazníkov. Využijú ich tí, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach bez riadneho prístupu k nabíjacej infraštruktúre." hovorí ďalej komunikácia BMW smerom k EÚ.

zdroj: Euractiv