Na verejnej internetovej platforme Open Petition sa objavila Petícia za zrušenie Euro 7. Organizátori ju spustili 1. decembra 2020 a žiadajú v nej predstaviteľov EÚ, aby odsunuli platnosť pripravovanej emisnej normy Euro 7 až na obdobie, keď bude celá problematika dôkladne prediskutovaná na najvyššej odbornej úrovni. Stále viac odborníkov totiž prízvukuje, že v podobe, akú sa chystá komisia preložiť na schválenie, napácha viac škôd ako úžitku. Zarážajúci je aj jej termín platnosti. EÚ ju totiž plánuje zaviesť do praxe už v roku 2025, odborníci pritom dôrazne odporúčajú posunutie termínu na reálnejší rok 2030. V hre je totiž omnoho viac, než len politický populizmus.

Nemeckému autoklubu AvD leží príliš rýchle prijatie emisnej normy Euro 7 do praxe v žalúdku.

Zvyšok sveta sa len smeje

Problémom navrhovanej emisnej normy Euro 7 sú nielen momentálne technicky nesplniteľné hodnoty emisií pre najmodernejšie spaľovacie motory, ale najmä nespravodlivé uprednostňovanie elektrických a elektrifikovaných áut, keď sa do flotilových emisií nezapčítavajú emisie vyprodukované pri výrobe energie pre ich pohon, ale sa nadôvažok započítavajú do celkových emisií podľa rôznych koeficientov umelo znevýhodňujúcich spaľovacie motory. Že je to politická objednávka je dnes každému jasné, rovnako aj to, že tu už ani zďaleka nejde o ovzdušie, ale najmä o peniaze. Po zrovnoprávnení „emisných bilancií“ jednotlivých pohonov totiž batériové elektromobily v dnešnej podobe strácajú svoj lesk a ich presadzovanie na trhu by nebolo ani zďaleka také rýchle ako dnes.

Ani odborníkom nejde o zastavenie elektrifikácie dopravy (v mnohých aspektoch je to výborná a prospešná vec), ale o zreálnenie požiadaviek kladených na vývojových pracovníkov. Násilné presadzovanie technicky nepodložených nezmyslov fyziku neobíde a jediné, čo spôsobí, sú ekonomické škody, ktoré sa negatívne odrazia najmä na životnej úrovni obyvateľov EÚ a jej konkurencieschopnosti voči zvyšku sveta. Petíciu podporuje nemecký autoklub Automobilclub von Deutschland eV z Frankfurtu nad Mohanom, ktorý upozorňuje na to, že spaľovací motor je zámerne vyčleňovaný a znevýhodňovaný. Nahlas hovorí o neoprávnenej diskriminácii spaľovacích motorov a zámernom utajovaní informácií o produkcii emisií pri výrobe elektrickej energie v jednotlivých štátoch EÚ.

zdroj: Open Petition