Plán podporiť čistú mobilitu je vraj nevyhnutný

Frans Timmermans podpredseda Európskej komisie odhodlane obhajuje tvrdé limity pripravovanej emisnej normy známej pod označením Euro 7. Súbor opatrení, ktorých účelom je podporiť čistú mobilitu, je vraj nevyhnutný. „Ak chceme dosiahnuť dlhodobé ciele, nikto nemôže zostať nečinný a sú potrebné ďalšie opatrenia,“ hovorí Timmermans.


Spaľovacie motory nezakazujeme, ale…

Timmermans zároveň odmieta tvrdenie automobiliek, že by radikálne bojoval proti spaľovacím motorom. Rozhodnutia Európskej komisie vraj budú vždy technologicky neutrálne, čo znamená, že je jej jedno, akými spôsobmi výrobcovia pripravované limity splnia. Ak sa im to podarí spaľovacími motormi, nech sa páči. To, samozrejme, odsúdila nemecká Asociácia automobilového priemyslu VDA, podľa ktorej sú navrhované limity také „tvrdé“, že ich spaľovací motor nedokáže do roku 2025 splniť. Timmermans zároveň konštatuje, že už aj medzi automobilkami pozoruje trendy smerujúce k elektromobilite. A tak je to údajne správne.

EÚ nemá plán, ako robiť dosť čistej energie

Zaujímavé však je, že EÚ zatiaľ nemá plán, odkiaľ nabrať dostatok „čistej“ elektrickej energie. Podľa pôvodných zámerov sa na jej produkcii mali výraznou mierou podieľať veterné elektrárne. Samotné „zelené“ frakcie z Európskeho parlamentu však tvrdia, že veterné elektrárne ohrozujú biodiverzitu v mieste umiestnenia a nie je to cesta k získavaniu potrebného množstva „čistej“ elektrickej energie. Zdá sa však, že ani takéto argumenty Európsku komisiu pred schválením navrhovaných prísnejších noriem platných od roku 2025 nezastavia.

zdroj: STIMME, European Commision