Analýzy a odborné štúdie organizácie Oxfram a Štockholmského Inštitútu pre životné prostredie poukazujú na znepokojujúcu skutočnosť – rozdielnu produkciu celkových emisií v závislosti na sociálnom postavení obyvateľstva EÚ. To je síce prirodzená vec daná ich rozdielnymi aktivitami, problémom však je, že 10 % najbohatších Európanov je zodpovedných za 27 % celkového objemu emisií uhlíka. Rovnaké množstvo emisií totiž vyprodukuje celá najchudobnejšia polovica obyvateľstva EÚ. Ak zájdeme ešte ďalej, 1 % najbohatších Európanov je zodpovedných za 7 % celkových emisií.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Slušne je na tom stredná vrstva, za ktorú Oxfram považuje Európanov s ročným príjmom v rozsahu 20 000 – 40 999 eur. Tá bola zodpovedná za necelú polovicu emisií a v sledovanom období svoje emisie znížila o 13 %. Najviac sa však o zlepšenie ovzdušia postarali chudobní občania EÚ so znížením celkových emisií o 24 %.

Obmedzte luxus a zakážte SUV!

Oxfam po EÚ požaduje, aby zakročila a využila Zelenú dohodu k boju proti nerovnosti pri znižovaní emisií CO2. "Zníženie emisií uhlíka v EÚ zabezpečili len chudobnejší Európania, zatiaľ čo najbohatší si užívajú bezplatnú jazdu,“ varuje Tim Gore zodpovedný za klimatickú politiku v Oxfame. Nekompromisne však pokračuje ďalej a vyjadruje pohoršenie nad tým, že je ohromujúce, keď emisie najbohatších Európanov už 30 rokov narastajú. „Je načase zakázať veľké SUV, výraznejšie zdaniť letecké palivá, investovať konečne do hromadnej dopravy a vytvoriť milióny dôstojných pracovných miest,“ hovorí Gore. Letecká a automobilová doprava vytvára v skupine najbohatších ľudí až 40 % celkovej produkcie CO2. Štokholmský inštitút poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Údajne je 10 % najbohatších Nemcov, Francúzov, Talianov a Španielov produkuje rovnaké množstvá emisií uhlíka ako celá populácia 16 členských štátov EÚ.

Svet má rovnaký problém

Problémy s nerovnováhou pri tvorbe emisií uhlíka v skupinách s rozdielnym sociálnym postavením má však aj svet. Údajne 10 % najbohatšej svetovej populácie vytvára až 52 % všetkých emisií uhlíka. Ešte šokujúcejšia je informácia, podľa ktorej 1 % najbohatších ľudí planéty vytvorilo toľko emisií CO2, ako celá chudobnejšia polovica planéty.

Hoci treba brať podobné správy a informácie trochu s rezervou (ich reálna overiteľnosť je prakticky nulová), pravdou je, že bohatší obyvatelia zaťažujú svojim prehnaným konzumom ovzdušie planéty viac. Na ťahu je EÚ, jej komisári totiž musia nájsť rovnováhu medzi ekonomikou a ochranou ovzdušia, pretože ako život ukazuje, peniaze sú vždy až na prvom mieste. O zákaze veľkých SUV sa však začína diskutovať čoraz častejšie a čoraz vážnejším hlasom. Ako to všetko nakoniec dopadne, uvidíme.

zdroj: Oxfam, Argus, OCHA Services