Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojom najnovšom vyhlásení z decembra 2020 upozorňuje na znepokojujúci fakt, že v EÚ začínajú neprimerane stúpať emisie pevných častíc z dopravy. Nehovorí pritom o emisiách vznikajúcich pri spaľovaní fosílnych palív, teda o tých, ktoré vychádzajú z výfukov vozidiel. Nejde tak o ďalšiu zo správ upozorňujúcich na potrebu urýchleného prechodu z konvenčných áut k elektromobilom. Naopak, upozorňuje na drobné pevné častice PM 10 a PM 2,5 vznikajúce pri prevádzke áut bez ohľadu na ich pohon, teda na emisie pevných častíc vznikajúcich oderom brzdových obložení, trením pneumatík a vírením prachu usadeného na vozovkách. Práve tieto častice pochádzajú z veľkých a ťažkých áut, ktoré začína EÚ stále intenzívnejšie podporovať. OECD ležia v žalúdku najmä súčasné ťažké elektromobily. Výskumy totiž ukazujú, že spomínaných pevných častíc produkujú omnoho viac než rovnako veľké autá s modernými spaľovacími motormi.

Graf ukazuje zvyšujúci sa podiel pevných častíc nepochádzajúcich z výfukov áut.

Hmotnosť je náš nepriateľ

„V kontexte zvyšujúceho sa dopytu po doprave sú elektrické autá vnímané ako riešenie na zníženie emisií skleníkových plynov a iných látok znečisťujúcich ovzdušie. A aj keď skutočne eliminujú výfukové emisie, je nepravdepodobné, že by elektrické vozidlá priniesli podstatné výhody v podobe zníženia emisií nepochádzajúcich z výfukov áut,“ píše sa vo vyhlásení OECD. Organizácia ďalej upozorňuje, že musíme brať zreteľ aj na emisie pevných častíc pochádzajúcich z trecích segmentov bŕzd a najmä na prach vznikajúci oderom pneumatík o asfalt. A tu ťahajú ťažké elektrické autá naozaj za kratší koniec. Faktom však je, že aj v tejto oblasti ide vývoj dopredu a dnešný stav už „zajtra“ platiť nemusí. Brembo už predstavilo „bezprašné“ brzdy, s poklesom hmotnosti to však v dohľadnej dobe pri elektromobiloch vôbec nevyzerá ružovo. Situácii nenahráva ani nešťastne nastavená legislatíva EÚ uprednostňujúca ťažšie autá (hmotnostný index pri výpočte flotilových emisií). Práve tá totiž motivuje aj výrobcov áut so spaľovacími motormi k výrobe a homologizácií ťažších modelov.

OECD je aj konkrétnejšia a uvádza, že na základe zistených informácií ak by do roku 2030 došlo k zvýšeniu podielu elektrických áut v premávke o 8 %, emisie pevných častí (z dopravy) vo vzduchu by narástli o 50 %. Organizácia preto nabáda k zmene legislatívy a podpore produkcie ľahších áut.

zdroj: OECD