Európska únia dvíha varovný prst a ukazuje na nedostatočné tempo obmeny vozového parku. Tentoraz však už nejde o vek vozidiel, ten sa dostáva na druhú koľaj, v hre je elektromobilita. Oficiálne síce európske orgány nepresadzujú prioritne elektrické autá a ide im výlučne o vozidlá s nulovými emisiami, no zároveň nastavili pravidlá tak, že pri súčasných technológiách ich automobilky dokážu splniť len s batériovými elektrickými autami. Že tu nejde o spotrebiteľa, ale násilné plnenie vedecky a technicky nepodložených cieľov, je dnes už každému súdnemu jasné. Napriek tomu divadlo neustáva, naopak, Európska komisia si dala za cieľ dostať do roku 2030 na cesty až 30 miliónov elektrických áut. Aby ste boli v obraze, na začiatku roka 2020 jazdilo po európskych cestách zatiaľ spolu len 1,8 milióna plug-in hybridných a elektrických áut.

Plníme plán na 150 %!

Tým skôr narodeným môžu ambiciózne, no často nesplniteľné plány prekračujúce pôvodné zámery, niečo pripomínať. Toto sme tu už raz mali a história ukázala, že prílišné napínanie gumy z nohavíc v praxi nefunguje. Tento týždeň má Európska komisia zverejniť zoznam legislatívnych opatrení, ktorými chce zabezpečiť takmer nulové emisie z európskej dopravy. Ak čítate medzi riadkami, chápete, že je to súbor opatrení na zavedenie masívnej elektromobility na cesty EÚ. Samotná Medzinárodná rada pre čistú dopravu (ICCT) však upozorňuje, že Európskou komisiou plánovaný počet 30 mil. elektrických áut je na nasledujúce desaťročné obdobie až príliš ambiciózny plán poškodzujúci ekonomiky všetkých krajín. Olej do ohňa európskych rozhodnutí prilievajú aj samotné automobilky, ktoré nad európskym centrálnym plánovaním len krútia hlavami a poukazujú na nepripravenú infraštruktúru. A zďaleka nejde len o malý počet nabíjacích staníc. Omnoho kardinálnejším problémom je nedostatok elektrickej energie a nedomyslené spôsoby jej výroby. Aby totiž všetko fungovalo ako má, elektrickú energiu musíme produkovať „čistými“ cestami.

Potrebujeme dobíjacie stanice, postavte ich!

Zaujímavé je, ako dobre vie EÚ všetko rozpočítať a zanalyzovať. Eurokomisári uvádzajú, že do roku 2030 bude EÚ potrebovať 3 milióny nabíjacích staníc, dnes ich je pritom na cestách len 200 000. Okrem toho by EÚ rada videla aj 1000 verejných staníc na vodík. Už podľa tohto vidieť, ako výrazne favorizuje elektrickú energiu a batériové elektromobily. Automobilky pritom už dávnejšie upozorňujú, že elektrická energia nedokáže nahradiť súčasné fosílne palivá úplne a najmä v záchranných zložkách a pri diaľkovej doprave sa ako alternatíva ukazuje vodík. Až 90 % vodíka však v súčasnosti pochádza z výroby z fosílnych palív a to je problém. V budúcnosti sa preto musí spoločnosť zamerať na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov.

Závislosť EÚ od kobaltu a lítia

Problémom sa ukazujú trakčné akumulátory potrebné na pohon všetkých plánovaných elektrických áut. Materiály a nerastné suroviny ako kobalt či lítium potrebné na ich produkciu totiž EÚ momentálne dováža a je tak závislá na externých dodávateľoch. Podľa Európskej komisie je však v pláne európska sebestačnosť v ťažbe lítia. Veľmi sebavedomo sa k problému sebestačnosti stavia aj Maroš Ševčovič. „Som presvedčený, že do roka 2025 bude EÚ schopná vyrobiť dostatočný počet akumulátorov spĺňajúcich potreby európskeho automobilového priemyslu a dokonca budovať európsku exportnú kapacitu,“ prekvapuje Ševčovič. A perlička na záver, dokument Euractiv dokonca uvádza, že do roka 2035 musia výrobcovia pripraviť prvé lietadlá a lode s nulovými emisiami. Stačí vám? Teraz už len čakať, akými legislatívnymi opatreniami namierenými proti spaľovacím motorom na nás Európska komisia v najbližšom období zaútočí.

zdroj: Euractiv