Každé auto musí mať pridelené evidenčné číslo, ktoré je totožné, ako to vyhotovené na plechu. Pojmy sa väčšinou v bežnej praxi nerozlišujú. Po starom bolo všetko označené ako ŠPZ – štátna poznávacia značka. Aj dnes je často používaný, preto je aj v tomto článku. Poslanci chystajú zmenu. Dostali (alebo opozerali) nápad, ktorý by mal ušetriť peniaze štátu, aj motoristom - prenosné ŠPZ.

"Už prvú registráciu by mohol majiteľ auta urobiť kde chce, nie podľa sídla firmy, alebo bydliska," tvrdí jeden z poslancov. To znie zaujímavo, no je to reálne?

Potešili ste sa? Mám rozpačité pocity. Priblížim prečo. Poslanci nemenovanej strany totiž navrhujú, aby sa značka dala preniesť z jedného auta na druhé pri prepise, ale tiež aj to, aby sa pri zmene bydliska (sídla) z jedného okresu do iného nemusela meniť. To teda znamená, že sa uvedený poplatok by sa mal zmeniť vlastnícky vzťah k tabuľkám zo štátu na majiteľa auta. Značky by tak ostali v rodine, za predpokladu, že nie sú poškodené. Ak by boli, majiteľ by ich musel vymeniť, alebo pravdepodobná možnosť je požiadať o duplikát. 

Po novom by tak odpadla povinnosť mať tzv. prevozné značky. Do budúcna však chystajú zmenu, kde by vypadli názvy okresov. Značka by začínala jednoducho SK a následne číslom auta. Koľko pozícií alebo aká dlhá značka bude, alebo by mohla byť neuviedli. 


Podľa poslancov ide o ušetrenie zhruba 5- 8 milióna štátnych eur ročne!

JE PODĽA VÁS LEPŠIE, AK:
 • ku vozidlu viete priradiť okres registrácie ( 65% )

   

 • ku vozidlu neviete priradiť okres registrácie ( 14% )

   

 • je mi to jedno ( 21% )

   

Odpovedalo 444 ľudí  

Môj názor? V prvom rade ide o ušetrené peniaze pre štát.. V druhom rade, ak by mysleli aj na občana, tak v najskôr zrušia výpalné pri opätovnom prepise auta, alebo ho podstatne znížia. Takto to sú len sladké reči, aby si nahrabali ovečky. 

Ďalej, zmeniť tvar evidenčných čísel? Neviem si to celkom predstaviť. že by taká dezorganizácia prispela napr. pri objasňovaní dopravných nehôd, kedy si svedok zapamätá len časť už dobre známych a relatívne ľahko zapamätateľných unikátne pridelených evidenčných čísel, podľa ktorých sa niekedy dá určiť konkrétne auto. Som skôr zástanca toho, že prideľovanie čísel by malo mať určitý systém. Prenesiteľnosť tabuľky s evidenčným číslom z auta na auto však sám o sebe nie je zlý nápad. Čo si o tom myslíte vy? 

Rozum do vrecka

MPZ - medzinárodná poznávacia značka - laicky povedané štátna príslušnosť auta ku štátu. Napr. Slovensko, Poľsko a pod. 
ŠPZ vs. TEČ - štátna poznávacia značka. Starý avšak zaužívaný pojem. Vyjadruje tabuľku s číslom prideleným pre dané auto. Správne pár rokov označovaná ako TEČ - tabuľka s evidenčným číslom. 
EČV - evidenčné číslo vozidla - nehmotný údaj. Je pridelené individuálne každému motorovému vozidlu, ktoré podlieha evidencii. Je vyobrazené na tabuľke s evidenčným číslom, a uvedené v osvedčení o evidencií vozidla (po starom technický preukaz), poprípade v rôznych databázach.
 • MPZ - medzinárodná poznávacia značka - laicky povedané štátna príslušnosť auta ku štátu. Napr. Slovensko, Poľsko a pod. 
 • ŠPZ vs. TEČ - štátna poznávacia značka. Starý, avšak zaužívaný pojem. Vyjadruje tabuľku s číslom prideleným pre dané auto. Správne pár rokov označovaná ako TEČ - tabuľka s evidenčným číslom. Je vyrobená zo zliatin ľahkých kovov alebo zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.
 • EČV - evidenčné číslo vozidla - nehmotný údaj. Je pridelené individuálne každému motorovému vozidlu, ktoré podlieha evidencii. Je vyobrazené na tabuľke s evidenčným číslom (TEČ), a je tiež uvedené v osvedčení o evidencií vozidla (po starom technický preukaz), poprípade v rôznych databázach.

FOTO: TASR