Zima skončí do 7 minút

Prakticky všetky autá, alebo určite drvivá väčšina vyrobených v novom tisícročí dokážu ponúknuť posádke teplo v priebehu niekoľkých minút. Mnohé zážihové (benzínové) spaľovacie motory ponúknu vďaka premyslenej regulácii toku chladiacej zmesi v systéme motora teplo vo výduchoch vetrania do 5-7 minút od naštartovania. Vznetové (naftové) motory pre svoju mohutnejšiu konštrukciu pred časom neboli schopné ponúknuť interiéru komfort tepla častokrát ani po 15 minútach jazdy. Pre mnohé autá je to však minulosť, lebo systém chladenia je dovybavený odporovými ohrievačmi, ktoré dobu nábehu teplého vzduchu skracujú na niekoľko minút. Okrem toho je stále bežnejším prvkom výbavy elektrické odporové vyhrievanie sedadiel. Minimálne tých vpredu. Obe tieto vymoženosti posielajú váš kabát, alebo vetrovku na zadné sedadlá, alebo do kufra.

vyhrievane sedadla ako spravne kurit v aute

Vyzlečte si vetrovku i kabát

Ak vás v zime čaká viac než 15 minútová cesta autom, určite je bezpečnejšie vyzliecť si vrchnú hrubú vrstvu oblečenia. Iste je rozumnejšie pretrpieť prvých niekoľko minút v chladnom interiéri, než sa potom celé desiatky minút potiť, byť z tohto nekomfortu nepozorný, nervózny alebo sa dokonca vyzliekať počas jazdy! Hrubá vetrovka/kabát do značnej miery voľnosť pohybu vodiča obmedzujú, čo môže byť pri potrebe presného manévrovania auta na šmykľavom povrchu vo vymedzenom priestore kľúčové.

vyhrievane sedadla ako spravne kurit v aute

Všetko na MAX teplo skôr neprinesie

Keď sa ľudia cítia nekomfortne, majú sklony konať neuvážene až pudovo. To nás však posúva na úroveň živočíchov, nie inteligentných tvorov. Je celkom jedno, či na kúrení nastavíte 20, alebo 28 °C. Teplo skôr nebude. Rovnako vyhrievanie sedadiel nepotrvá kratšie, keď si zvolíte intenzitu 3. Rozdiel ie je v tom, ako rýchlo teplo bude, ale akú vysokú teplotu dosiahne. Keď vyhrievanie sedadla nastavíte na úroveň 1, sedadlo sa zohreje povedzme na 30°C, úroveň 3 bude pokračovať na hodnotu povedzme 39°C. Navyše sa povráva, že prekurovanie sedadla vedie u mužov k problémom s plodnosťou a potenciou. Rovnako teplota kúrenia nastavená na MAX v prípade automatických digitálnych systémov neprinesie teplo skôr. Rozdiel medzi teplotou vnútri auta a vašou želanou teplotou nastavenou na automatickej klimatizácii sa systém snaží znížiť v rámci možností a aj tak fičí na plno. Pre minimalizovanie teplotných šokov pre vaše telo je vhodné nastavovať teplotu v interiéri v rozmedzí 17 - 20°C. Neprekurujte vnútro auta zbytočne, zvyšujete riziko prechladnutia.

ako spravne kurit v aute

Klímu používajte aj v zime

Mnohým ľuďom sa klimatizácia spája len s chladením vzduchu. Má však aj ďalšiu zaujímavú fuknkciu. Vysušuje vzduch. Keď sa vám teda v daždivom či sychravom počasí hmlia okná zvnútra, paru najrýchlejšie a najúčinnejšie odstránite práve zapnutím klimatizácie. Bude to fungovať bez ohľadu na to, že reálne kúrite, nie chladíte.