Pozrite si najprv video. Všimnite si slovné spojenie, ktoré pán generál použil. Mám na mysli výhľadové pole vozidla (v súvislosti s umiestnením GPS, autokamery a pod.) a tiež aj to, že nie je bližšie právne kvalifikované. V zákone ho totiž nikde bližšie špecifikované nenájdete. Tiež poradil, ako tieto predmety v aute umiestniť. A poradil vážne dobre a odborne, ale nedalo mi nad tým trošku rozmýšľať. 

Otázka na zamyslenie 

Existuje však otázka. Je ňou technická nespôsobilosť vo vzťahu k poškodeniu čelného skla. Kompletné znenie: "Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak má prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20 mm." Prečo je poškodenie čelného skla striktne definované "v stieranej ploche"? Veď predsa prasklina, alebo poškodenie, ktoré nie je vo "výhľadovom poli vodiča" tiež nemôže nijako ovplyvniť bezpečnosť. Je preto nutný dvojaký meter? 

V ešte platnej vyhláške 464/2009 je stanovené, že vozidlo je technický nespôsobilé, ak je výhľad z miesta vodiča obmedzený alebo znemožnený.

Áno, beriem, prasklina je závada, nedostatok a je ľahko preukázateľná pri prípadnej kontrole, či už na ceste, alebo na STK. Na to, aby ju mohli orgány sankcionovať, je potrebný právne určitý pojem. Výhľadové pole však až také určité nie je, a preto aj oveľa ťažšie dokázateľné, čiže aj ťažšie (prípadne, ak vôbec) sankcionovateľné. 

Výmena čelného skla nie je lacná záležitosť. Poisťovne sa ešte stále pri poistnom plnení štorcujú... Možno by táto zmena trošku uľahčila život vodičom. 

Video: Polícia SR