Po preštudovaní rôznych motoristických blogov, publikácií a videí značky Suprotec sa nepodarilo nájsť žiadne negatíva. Všetci ľudia, ktorí sa o nich vyjadrovali tvrdia, že tieto aditíva fungujú. Skeptici, laici, aj profesionáli, ktorí denne rozoberajú a skladajú motory tvrdia, že účinky sú viditeľné. Najlepšie je, že v určitých prípadoch zabránia nutnému rozoberaniu motora.

Na univerzite v Petrohrade sa tejto problematike venujú v odbore Tribológia a na základe výskumu zlúčenín používaných aj v Suprotecu (Atomiu) sú napísané a obhájené viaceré dizertačné práce. V nich sa spomína, že tieto aditíva pôvodne vyvíjali pre armádne účely. Cieľom bolo, aby bojový stroj dokázal pokračovať v jazde aj keď napr. natrafí na mínu a poškodením olejovej vane stratí olej. Aj popredný ruský motoristický časopis Za ruľom (Za volantom) dané aditíva testoval. Po aplikácii do motorového oleja prešli autom vyše 200 km s úplne suchou olejovou vaňou bez toho, aby sa motor zadrel. [4]

Reklamné auto v susedných Čechách Toyota Corolla 1.4 Benzín, r.v. 2009, ktoré používajú na výstavách pracuje na rampe s odmontovanou olejovou vaňou a vekom ventilov. Nie je problém zísť z rampy a pojazdiť si na ňom po výstavisku. Bez oleja fungovalo na výstavách už v 13 krajinách. Auto je v prevádzke 7 rokov, najazdilo 170 000 km. Motor fungoval na voľnobehu bez oleja 2000 hodín a auto prešlo bez oleja po diaľniciach 1200 km. [6]

Aditiva Atomuim - predvadzacia Toyota Corola jazdi bez motoroveho oleja

V Čechách demonštrujú schopnosti aditíva Atomium na aute Toyota Corolla 1.4i r.v.2009. Auto je v prevádzke 7 rokov, najazdilo 170 000 km. Motor má na voľnobehu bez oleja natočených až 2000 hodín a bez oleja po diaľniciach prešlo 1200 km.

Aditiva Atomuim - predvadzacia Toyota Corola jazdi bez motoroveho oleja

Spaľovací motor beží bez olejovej vane.

Pozrime sa bližšie na to, ako to funguje a prečo?

Prax znižovania trenia a opotrebovania v rôznych mechanizmoch má dlhú históriu. Začali použitím tukov, olejov, smôl, mastenca, grafitu, molybdénu, rôznych práškov, zmesi mäkkých kovov a produktov ropy. V minulom storočí sa dosiahlo pridaním špeciálnych zlúčenín do olejov a palív zásadné zvýšenie životnosti mechanizmov. Zlúčeniny sa delia na dva typy - prísady a aditíva.

Zamieňať si termíny je nesprávne

Prísady (typ 1) sú neorganické látky rozpustné v oleji (nafte) v malom množstve - od 0,2g prísady v olejovom systéme motora, ktorá nemení jeho vlastnosti. Olej slúži len ako nosič revitalizantu do oblasti trenia.

Aditíva (typ 2) do oleja sú organické látky, pridané do základného oleja (produkt opracovania ropy).

Prísady (typ 1) vytvárajú na povrchu trecích častí ochrannú vrstvu a pôsobia dlhodobo. Aj pri vypustení oleja udržujú na trecích povrchoch olejový film. Aditíva (typ 2) zlepšujú vlastnosti oleja, ale neudržujú sa na trecích povrchoch a vyplavujú sa z olejom von.

V súčasnosti každý priemyselne vyrábaný olej (motorový, alebo prevodový) obsahuje okolo 20% aditív (typ 2).

Klasifikácia tribotechnických prísad (typ 1) [1]:


1. Olejové suspenzie vysoko-disperzných práškov zliatin mäkkých kovov (Cu, Pb, Sn, Ag, Zn, Au).
2. Olejové roztoky organických solí mäkkých kovov (ropné kyseliny, mastné amidy, étery mastných kyselín a liehov, glycerín).
3. Fluoro-organické roztoky na báze teflónu a jemu analogických materiálov. 
4. Chemicky aktívne roztoky halogénované fluórom, chlórom, jódom.
5. Epilamy fluor PAV roztoky formulujú ochrannú vrstvu chemickou absorpciou do hĺbky 40 až 80 mikrónov.
6. Organické látky s vysokou adhéziou ku kovovým povrchom vytvárajúce molekulárnu vrstvu na povrchu trecích častí.
7. Vysoko-disperzné prášky prírodných minerálov so špecifickou energetickou hustotou, ich olejové suspenzie alebo gély, vrstvené hydrosilikáty horčíka - tzv. serpentíny.
8. Tribo-preparáty na základe olejových suspenzií ultra-disperzných diamantov.
9. Tribo-polimerizujúce prísady do olejov a mazív. Ochranný film vzniká fyzickou absorpciou polyméru.
10. Komplexné roztoky, zloženie a mechanizmy fungovania, ktorých nie sú voľne prístupne. Pozn. autora napr. zn. Wagner. [1]

Z daného delenia vyplýva, že produkty Atomium patria zväčša do skupiny 7. Sú to prírodné minerály pre určitý druh ošetrovaného mechanizmu – benzínový spaľovací motor, dieselový spaľovací motor, manuálna prevodovka, automatická prevodovka, servoriadenie, diferenciál, palivová sústava. V podstate sa používa zmes rovnakých, alebo podobných minerálov, v rôznom pomere v nosiči (oleji) prislúchajúcemu mechanizmu. Nosič (základný olej) nemá žiadny vplyv, chemicky alebo množstvom, na olej používaný napr. v motore. Frakcie prášku minerálov pod mikroskopom sú podstatne menšie ako rúno olejového filtra, takže filter ich nezachytáva a pri cykle opracovania ochranná vrstva nemá zábrany pre tvorbu. [5]

Čiastočky Atomia v rune olejového filtra pod mikroskopom

Čiastočky Atomia v rune olejového filtra pod mikroskopom

Čo znamená cyklus opracovania?


Pri aditívach (typ 2) sa vlastnosti deklarované výrobcom prejavujú okamžite. Pri tribotechnických prísadách (typ 1) sa efekt prejaví až po cykle opracovania. Znamená to, že motor musí určitý čas pracovať a prísada sa usadzuje v miestach so zvýšeným trením. Pôsobením teploty a tlaku preniká do štruktúry materiálu a deformáciami v kryštalickej mriežke povrchu nasiakne do hĺbky niekoľko mikrónov (tisíciny mm). Na obrázkoch dole sú trecie povrchy v zväčšení niekoľko stonásobne. Majú určité nerovnosti. Aj leštené majú určitú drsnosť, výstupky, jamky a pod. Prísada zrovnáva povrch jemným abrazívom a vyplňuje hlbšie miesta. Tým zjemňuje pohyb dvoch trecích častí voči sebe. Taký povrch má aj vlastnosti veľmi dobrého adhézneho materiálu s olejom, a preto udržiava súvislý pevný, ťažko stierateľný olejový film na oboch povrchoch. Práve vďaka veľmi nízkemu treniu a stálej prítomnosti oleja na stenách dokáže motor bez problémov bežať aj pri strate oleja. Samozrejme, nemôžeme bez oleja jazdiť bežne stále. Prudké zaťaženie motora napr. pri predbiehaní môže skončiť fatálne.

Formovanie ochrannej vrstvy

Formovanie ochrannej vrstvy vďaka Atomiu.

Obrázky znázorňujú celý cyklus opracovania oceľových dielov pod mikroskopom so 600 násobným zväčšením. Obrázky zľava doprava: [5]

  - opracovaný holý diel,
  - diel zabehnutý v bežnom motorovom oleji,
  - diel v prvom štádiu opracovania Atomiom,
  - diel po celkovom cykle opracovania Atomiom (veľký obrázok).

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov
pracovny diel opracovany Atomiom

Diel po celkovom cykle opracovania Atomiom.

Ak dokáže vytvoriť vrstvu s dostatočnou hrúbkou a dokáže zachovať honovanie vo valcoch, tak môže poslúžiť ako prostriedok na zlepšenie, alebo vyrovnanie tlakov vo valcoch. To deklaruje aj výrobca.

spravna praca piestnych kruzkov

Práca piestnych krúžkov pri pracovnom cykle. Kompresné krúžky sú pritlačené tlakom k spodnej hrane drážky, olejový stierací krúžok je olejom tlačený k hornej hrane drážky

nespravna praca piestnych kruzkov

Práca piestnych krúžkov v opotrebovanom valci. Pri hornej úvrati vplyvom teplôt sa valec deformuje, vzniká tam vlna a následkom toho krúžky vychádzajú z piestu a strácajú možnosť udržať tlak (vľavo) a pohybom dole sa zatlačia naspäť do drážok (vpravo).

Aký je reálny efekt? Má použitie produktu Atomium vôbec význam?


Mám staršie BMW 530d typ E39 s dieselovým trojlitrom M57. Svojho času koruna tvorby BMW, niekoľkokrát motor roka. V princípe ho vyrábajú od konca 90-tych rokov s malými obmenami doteraz. Pridávajú len periférie a menia turbodúchadla. Áno, práve turbá sú pri nedostatku tlaku oleja veľmi náchylné na opotrebenie. Pracujú totiž v kritických podmienkach. Tým, že je vytvorený stály olejový film, znižujú sa opotrebenia pri štartoch, kým sa natlakuje olejový okruh. To isté platí pre valce a piestne krúžky, čo uľahčuje štarty v zimnom období.

atomium - bmw 530 E39

V prvej fáze bol pokles spotreby zjavný. O 0,4 litra. Po aplikácii druhej fázy sa to ustálilo na 0,3 litra oproti pôvodnej dlhodobej spotrebe. Auto má najazdených viac než 200 000 km.

Spotreba pri mojom štýle jazdy bola v rámci 7-mich litrov na 100 km. Hneď v prvej fáze bol zjavný pokles spotreby, pričom prudko o 0,4 litra dole, ale po aplikácii druhej fázy sa to ustálilo na 0,3 litra oproti pôvodnej spotrebe. Aplikácia tretej - poslednej fázy je plánovaná do zimy. Auto má podľa odometra najazdené vyše 200 000 km. Reálne nik nevie.

Návratnosť?

Spravme jednoduchý výpočet spotreby. Ak mi na 100 km klesla spotreba nafty o 0,3 l, znamená to, že na 1000 km miniem o 3 litre menej nafty. To sú pri súčasnej cene pohonných hmôt asi 3 €. Ak prejazdím 20 000 km, za rok ušetrím 60 eur. Atomium, v porovnaní s inými prísadami a aditívami má po dobu odjazdenia 100 000 km (v závislosti od štýlu jazdy) stály účinok. Pre športovcov to znamená niekoľko jázd pod plnou záťažou, so zníženým rizikom prehriatia motora. Pre firmy, ktorých autá najazdia ročne 50 000 km, to môže znamenať ušetrené stovky eur nielen na palive, ale aj na servise. Nehovoriac o nákladnej doprave, mestskej hromadnej doprave, kde dopravné prostriedky ročne prejazdia stovky tisíc km.

Literatúra a zdroje:
[1] D.A. Gitelman, A.K. Olchovackij – Bezopotrebovacia prevádzka spaľovacích motorov
[2] A.E. Chrulev – Opravy motorov zahraničných automobilov
[3] atomium.sk
[4] suprotec.ru
[5] www.youtube.com/user/WerwWolf666/featured?&ab_channel=ТеорияДВС
[6] atomium.cz

Autori: Ing. Alexander Voroňko, PhD. Ing. Vladimír Lopatník a Ing. Michal Lipčak, PhD.