Motoristi si môžu od nedele (18.12.2016) kúpiť elektronickú diaľničnú známku platnú na rok 2017 v predpredaji - ročnú za 50 eur,  30-dňovú za 14 eur a 10-dňovú za 10 eur. Tie je možné kúpiť prostredníctvom:

  •  internetového portálu www.eznamka.sk,
  •  cez mobilnú aplikáciu "eznamka"  (pre operačný systém Android aj pre iOS),
  •  na obchodných miestach (poväčšine čerpacie stanice),
  •  na diaľničných hraničných priechodoch.

Predajné miesta sú označené logom „eznámka“. Zoznam predajných miest je na www.eznamka.sk

Potvrdenie o úhrade nemusí motorista počas jazdy po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách nosiť so sebou.

Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky musíte zadať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie. Za elektronickú diaľničnú známku môžete zaplatiť hotovosťou alebo platobnou kartou. Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu, dostane motorista doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste obdŕži papierový doklad.
 

Pri kúpe by ste si mali poriadne skontrolovať správnosť zadaného EČV. Skontrolovať si ho môžete aj na doklade o úhrade (emailovom alebo papierovom). Ak nakupujete na čerpacej stanici, nesprávne EČV je možné do 15 minút opraviť v systéme. Pri kúpe cez internet je možné elektronicky požiadať o opravu údajov.   
 
Dôležité je tiež nepomýliť sa pri kúpe a správne vybrať druh – buď elektronickú diaľničnú známku na vozidlo, alebo na prípojné vozidlo. 

egistrácia oslobodenia od platenia úhrady z roku 2016 platí aj pre rok 2017. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia o registráciu žiadať opätovne.
    Registrácia oslobodenia od platenia úhrady je platná dovtedy, dokedy sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP)
Podmienky užívania diaľnic osobami so zdravotným postihnutím ostali rovnaké.

Registrácia oslobodenia od platenia úhrady z roku 2016 platí aj pre rok 2017. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia o registráciu žiadať opätovne. Registrácia oslobodenia od platenia úhrady je platná dovtedy, dokedy sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP).

Zdroj: NDS

Fotky: Fotoslovensko.sk