Moderné benzínové motory sú vo veľkej miere vybavené systémom priameho vstrekovania paliva. Tento systém vstrekovania predstavuje problém, ktorý štandardné aditíva nedokážu riešiť. Jemné komponenty a vyššia produkcia sadzí je dôvodom, že motory s priamym vstrekovaním sú veľmi citlivé na postupné zanesenie nečistotami.

Keď sú vstrekovače veľmi zanesené, vedie to k signalizácii problému rozsvietenou kontrolkou chyby motora, zníženiu výkonu, alebo k zvýšenej dymivosti, čo môže viesť k tomu, že auto neprejde testom emisií pri STK.

Proces čistenia

Benzínové vstrekovače priameho vstrekovania paliva sú vystavené nielen vysokej teplote, ale aj spalinám z procesu spaľovania paliva. Vedie to k zapečeniu nečistôt na špičke vstrekovačov čím sú blokované malé otvory na vstrekovačoch čo následne vedie k zmene štruktúry rozprašovania paliva. Riadiaca jednotka kompenzuje túto situáciu automatickým nastavením dávkovania paliva, čo vedie k zvýšeniu dávkovania benzínu. Ak sa však dlhodobo odchýli dávkovanie paliva o 25% od štandardných fabrických hodnôt, tak to vedie k rozsvieteniu kontrolky chyby motoru, zníži sa výkon a motor bude bežať v núdzovom režime.

Princíp čistenia vstrekovačov priameho vstreku benzínu.

Výzvou nie je len riešiť vzniknuté problémy ale aj zamedziť následnému opakovanému vzniku problému. Inovatívny výrobca JLM sa dokázal tejto výzve postaviť čelom a vyvinul vlastnú palivovú prísadu, ktorá úspešne rieši problém v motoroch s priamym vstrekovaním benzínu.

Patentovaný čistič vstrekovačov GDI Cleaner rieši uvedené problémy jednorázovým aditívom do benzínu. Čistí vnútro vstrekovačov a tak isto ich vyústenie, čím obnovuje ekonomiku správneho dávkovania paliva a znižuje emisie.

Prípravok JLM GDI Injector Cleaner je ideálny pre trh s náhradnými dielmi, pretože poskytuje mechanikom otestované a funkčné riešenie na často vznikajúci problém. Momentálne je riešenie komplikované, pretože vstrekovače sa musia mechanicky vybrať z motoru. Vzniká tak riziko poškodenia vstrekovačov pri ich vyberaní. A samozrejme sa jedná o finančne náročnú opravu. Naopak použitie GDI aditíva je jednoduché a finančne nenáročné. Stačí naliať celý objem do nádrže a jazdiť. Tento produkt je tiež výborným riešením na preventívnu údržbu, aby sa  predchádzalo problému zanesenia vstrekovačov nečistotami.

Laboratórne testy na reálnych motoroch ukázali vyčistenie vstrekovačov do 1h po pridaní aditíva JLM GDI Cleaner. Vstrekovače zostali zároveň naďalej čisté počas ďalších min 28h bežiaceho testu.  


Chemické zloženie aditíva bolo podrobené množstvu testov nielen v laboratóriach, ale aj na reálnych autách a v odborných servisoch. Po aplikovaní aditíva boli hodnoty emisií a vstrekovania paliva na úrovni nového auta a to do jednej hodiny na všetkých testovaných motoroch.

Vtedy sme vedeli, že máme správny chemický vzorec pre profesionálny produkt, vhodný pre ktorýkoľvek servis vo viac ako 40 krajinách, kde distribujeme naše produkty, dodal Gilbert Groot.