O vydanie vodičského preukazu, či vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti môže v novom klientskom centre požiadať občan z ktoréhokoľvek mesta či obce Slovenska.
klientske centrum bratislava funguje od 1.2.2016

Klientske centrum sídli na Tomášikovej ulici č. 46 v Bratislave. Je to budova starej IKEA.

Budú tu dostupné služby ako prihlasovanie a prevod držby vozidiel, agenda živností, štátneho občianstva, osvedčovanie listín a overovanie podpisov, zmena mena a priezviska, ako aj záležitosti lesného a pozemkového hospodárstva, či životného prostredia a cestnej dopravy.

Nebudú chýbať ani služby vybavovania dokladov pre okresy Bratislava I a III. O vydanie vodičského preukazu, či o vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti môže v novom klientskom centre požiadať občan z ktoréhokoľvek mesta, či obce Slovenska.

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje na niekoľko výnimiek:

* stále platí, že prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení 15 rokov veku) vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, kde má občan trvalý pobyt.

* Tiež platí, že občania, ktorí majú vydané občianske preukazy do 30. júna 2008,  môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v územnom obvode podľa miesta trvalého pobytu. 

* Žiadosti o výmenu, alebo obnovenie zahraničného vodičského preukazu občan podáva na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde má evidovaný pobyt.