Multikolízna brzda, inak označovaná aj výrazom Multi-Collision Brake, slúži na zabránenie ďalšieho pohybu auta po kolízii. Ak teda systém na základe informácií zo senzorov zrýchlenia prípadne aktivácie airbagov rozpozná nehodu, okamžite vydá riadiacej jednotke bŕzd povel na núdzové automatické brzdenie. Miera maximálneho spomalenia je približne 0,6 g, čo je limit, ktorý využívajú vozidlá vybavené aktívnym tempomatom. Tento systém tým získa kontrolu nad autom odrazeným od prekážky, do ktorej pri nehode primárne narazilo.

Airbagy fungjú pri prvom náraze, pri tých následných už svoju funkciu neplnia na 100 %. Aj preto je úlohou multikolíznej brzdy zabrániť následným nárazom nehodou poškodeného auta do ďalších prekážok.

Nebezpečný odraz

Z analýz dopravných nehôd vyplýva, že náraz odrazeného vozidla môže byť v ojedinelých prípadoch ešte nebezpečnejší ako stret s prvou prekážkou. Hoci je systém úplne autonómny a dokáže pracovať bez zásahu vodiča, kvôli bezpečnosti ho môže vodič svojimi povelmi kedykoľvek deaktivovať a prevziať nad odrazeným vozidlom kontrolu. Aj po odraze má tak vodič nad autom plnú kontrolu a môže zasiahnuť do riadenia, pribrzdiť alebo, ak si to vyžiada bezpečnostná situácia (napríklad na diaľnici), naopak pridať plyn, rýchlo opustiť miesto prvej kolízie a zastaviť povedzme na krajnici. Multikolízna brzda spolupracuje so stabilizačným systémom, takže ani na klzkom povrchu by nemalo dôjsť k následnému nekontrolovanému šmyku.