Otvorene hneď na úvod priznajme, že na problém s trojuholníkmi dodávanými do prvovýbavy niektorých značiek, ale aj na pulty obchodov s autopríslušenstvom či veľkých reťazcov, nás upozornil tradičný a hlavne certifikovaný slovenský výrobca LOGMAN-POVAŽAN. Aj táto súčasť povinnej výbavy vozidla musí totiž spĺňať kvalitatívne parametre, ktoré určuje európska norma ECE R27. Z nej vyplýva, že trojuholník musí byť stabilný, musí byť odolný voči agresívnym látkam, akými sú palivá a musia mať predpísané odrazové parametre a musia byť z povoleného materiálu, ktorý má určitú pevnosť a navyše musí obstáť v celkom slušnom vetre, ktorý ťahá za sebou povedzme veľký kamión (napríklad vietor s rýchlosťou 66 km/h). Zo všetkých predmetov je trojuholník pravidelne preskúšaný a otestovaný. Kým sa však vôbec dostane do kufra, musí splniť homologizačné skúšky. Vysvedčením je zložité homologizačné číslo v tvare E27 E27R 03 1004. Poviete si, číslo dostatočne unikátne, aby patrilo len jednému typu trojuholníka. Homologizáciu absolvoval v slovenskej skúšobni v Novej Dubnici a asi nikto nečakal, že sa o pár rokov objavia na trhu ďalšie typy od iných výrobcov, ktorí však do obalov strkajú celkom iný výrobok. A odkiaľ sú výrobcovia? Správne, z Číny. 

Tri trojuholníky na nerozoznanie. Každý je však iný.

Sú však aj ďalšie modely, ktoré síce nemajú predpísané parametre, zato ich dostanete vo veľmi výhodných cenách, a to je lákavé aj pre importérov a predajcov automobilov, ktorí ich spokojne pribalia k celému autu.

Čo na tom, že sa tie „čínske polystyrénové trojuholníky“ po kontakte s benzínom rozleptajú, že majú nižšiu svietivosť a spadnú aj po prejazde motocykla. Hlavne, že sú lacné. A to veru sú. To je dobré pre firmy ako Peugeot-Citroen, Opel a mnohé ďalšie, či obchodné reťazce ako Tesco, Lidl, Kaufland, OBI, Hornbach, Bauhaus a iných. Tu hneď musím uviesť, že mnohé už zareagovali a pochybné trojuholníky stiahli aj na základe intervencie a zákazu ich predaja Ministerstva dopravy a výstavby SR a ja verím, že nebol zámer motoristov klamať a ohrozovať.

Na troch rôznych obaloch to isté homolgizačné číslo

Oslovili sme aj JUDr. Mateja Slezáka, advokáta z advokátskej kancelárie ius aegis, ktorá zastupuje Európske združenie na ochranu práv spotrebiteľov na cestách. Hlavným cieľom združenia je zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov, teda nás všetkých na cestách, pričom sa venuje aj takým prípadom, ako je zastavenie predaja nebezpečných výstražných trojuholníkoch vyrábaných predovšetkým v Číne, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

Čo ste zistili v súvislosti s predajom výstražných trojuholníkov, ktoré sa dostali do predaja v Európe a teda aj u nás, hoci nespĺňajú požadované kvalitatívne parametre?

Automobilky šetria, občas na nesprávnom mieste.

Začali sme zisťovať, ako je to s dvoma modelmi trojuholníkov, ktoré boli overované a vpustené na trh do Európskej únie vo Veľkej Británii, odtiaľ však stále nemáme stanovisko orgánov a celú vec pravdepodobne prešetrujú a momentálne preverujú zhodu výrobku priamo u výrobcu v Číne, takže bolo by predčasné hovoriť o nejakom závere. My máme však na tieto dva trojuholníky vypracované znalecké posudky z pražskej skúšobne, ktoré jednoznačne potvrdili ich nekvalitu a  nesúlad s príslušným nariadením, ktoré definuje technické parametre každého výstražného trojuholníka. Sú to homologizačné čísla, ktoré sa končia trojčíslím 555 a 557. V najbližších dňoch očakávame konkrétne vyjadrenie.

Ako to vyzerá na Slovensku?

Trochu iná je situácia na Slovensku, kde sme riešili dva modely trojuholníkov, ktoré boli schválené slovenskými úradmi. V tomto prípade je povoľujúcim orgánom Ministerstvo dopravy SR. Na základe našich výziev a upozornení, že dané trojuholníky nespĺňajú požadované technické parametre, predmetné ministerstvo odobralo týmto trojuholníkom homologizáciu. Tieto modely boli predávané vo veľkých slovenských obchodných reťazcoch, a nás síce priamo ministerstvo neinformovalo, avšak máme informácie, že už niekoľko týždňov je táto homologizácia odobratá, to znamená, že by mali byť definitívne stiahnuté z obchodov nielen slovenského trhu, ale celej európskej únie, keďže tento výrobca už nemá oprávnenie dodávať a distribuovať tieto trojuholníky na spoločný európsky trh a do jednotlivých členských štátov. 

Teraz mimo právnických kategórií. Ako táto situácia pôsobí na vás, ako na motoristu?

Ak to mám hodnotiť vyslovene z môjho subjektívneho hľadiska, máme definované určité technické parametre, ktoré musia trojuholníky spĺňať, ak majú účinne pomáhať ľuďom v krízových situáciách, lenže zo strany čínskych producentov dochádza k znižovaniu nákladov na ich výrobu prostredníctvom porušovaní týchto parametrov použitím lacných nekvalitných materiálov, ktoré následne zaplavujú európsky trh. Z hľadiska vstupu na európsky trh ja osobne vidím dva spôsoby, ako sa k nám môžu dostať: buď už na samotné homologizačné skúšky boli predložené nekvalitné trojuholníky, a napriek tomu z mne neznámych dôvodov homologizáciou prešli alebo na skúšky boli dodané kvalitné trojuholníky, no následne do obchodov sú dodávané lacné nekvalitné verzie, ktoré by homologizáciou určite neprešli.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Nekvalitný materiál stráca vlastnosti pri kontakte s palivami.

Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby nám sprostredkovala hovorkyňa Karolína Ducká

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako typový schvaľovací úrad SR vydal pre výrobcu CIXI SHIBO CAR SPARTS CO., LTD., Industrial Development Zone Changhe Town Cixi City, Zhejiang, China dve homologizácie – E27*27R-03*1003*00  na výstražný trojuholník JM-011 a E27*27R-03*1004*00  a na výstražný trojuholník JM-D7 dňa 28. apríla 2008 na základe skúšok, ktoré vypracovala technická služba overovania (skúšobňa) spoločnosť EVPÚ a.s., SKTC 101, Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica. V predchádzajúcom období sme dostali požiadavku na overenie, či sú tieto homologizácie stále platné. V tejto súvislosti sme požiadali technickú službu overovania (skúšobňu) spoločnosť EVPÚ a.s., SKTC 101, Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, aby nám uviedla, kedy u tohto výrobcu bola zo strany skúšobne vykonaná kontrola zhody výroby.

Vzhľadom na to, že výrobca odmietol vykonanie kontroly zhody výroby už viackrát, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pristúpilo k odobratiu uvedených homologizácií, ktoré boli zaslané výrobcovi a po ich doručení sa táto informácia oznámi ostatným členským štátom, že homologizácie boli odobrané. V súvislosti s tým Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu nad trhom, keďže mali podnety na spomínaný trojuholník, na základe prvotnej kontroly bol u tohto trojuholníka zakázaný jeho predaj u predajcov, ktorí tento trojuholník predávali.

Trojuholník s týmto číslom by ste už nemali kúpiť

Poviete si, toľko kriku pre nič. Veď koľkokrát už ten trojuholník v živote potrebujeme? A tu je práve ide o ten princíp. Koľkokrát ste použili takú lekárničku? Skúsení záchranári vám povedia, že ju pri veľkých haváriách nikdy nevideli a málokedy ju niekto reálne používa (možno keď ste si na dovolenke porezali prst, tak sa hodila). Ale všetci vieme, že má byť taká a onaká a skontroluje ju aj policajt, ak vám už nič iné nedokázal nájsť. Ale trojuholník, ktorý upozorňuje na odstavené vozidlo a môže zabrániť ďalším haváriám, škodám a zraneniami, môže byť málo reflexný a hoci aj spadnutý. Tak verme, že sa podarí upratať aj v našom kufri, v záujme bezpečnosti aj v záujme nášho poctivého výrobcu.