S palivom 95 E10 rastie riziko usadenín v motore

Neustály technický rozvoj benzínových motorov a vysoké požiadavky na čistotu ich emisií spôsobujú masívne rozširovanie nových technológií do ich konštrukcií. Nerastú však len požiadavky na kvalitné rozprášenie paliva v spaľovacích priestoroch, či dostatočný objem recirkulovaných výfukových plynov, ale aj celkovú čistotu spaľovacích priestorov, výfuku, aj samotného sacieho traktu. S legislatívne vynúteným príchodom nových automobilových benzínov 95 E10 s vyšším podielom biozložiek však paradoxne rastie riziko vzniku úsad, ktoré komplikujú prácu riadiacim jednotkám motorov, znižujú ich životnosť a v extrémnych prípadoch môžu ohroziť čistotu ich emisií na emisných kontrolách. Karbón má totiž zákernú vlastnosť nasávať nespálený benzín ako špongia, následne ho nekontrolovane uvoľňovať a komplikovať tak prácu protiemisným systémom motora. Ako tomu zabrániť? Jednou z možností je aj dodatočné individuálne pridávanie kvalitných aditív do štandardných palív.

Daň za čistotu emisií

To, že sa úsady tvoria priamo vo valcoch motora, vyplýva z logiky fungovania spaľovacieho motora. Ako sa však úsady tvrdého karbónu dostanú napr. k sacím ventilom? Aj to je vplyv viacerých faktorov, najčastejšie je to prienik výfukových plynov do sania vplyvom prekrytia ventilov (tzv. strih ventilov) na konci výfukovej doby (súčasné otvorenie sacích aj výfukových ventilov), recirkuláciu výfukových plynov cez EGR ventil, z odparujúceho sa čistého benzínu a cez olejovú „hmlu“ z odvetrania kľukovej skrine. Všetky tieto riešenia dnešné motory používajú nielen kvôli lepším výkonovým parametrom, ale aj z dôvodu nižších produkovaných emisií. O to dôležitejšie je, aby sa pri spaľovaní benzínu vytváralo v spaľovacích priestoroch čo najmenej usadenín, ktoré sa takto následne „roznesú“ po celom motore.

Ak sa tak už stane, účinným riešením je použitie prípravku DYNAMAX Gasoline System Clean & Protect určeného na čistenie a ochranu benzínového systému. Jeho chemické zloženie pomôže odstrániť nečistoty a zvyšky nespáleného uhlíka v palivovom systéme, na vstrekovacích tryskách a v karburátoroch starších motorov. Efektívne pritom vyčistí celý palivový systém, od palivovej nádrže, až po spaľovacie priestory a výfukový systém. A nepôsobí len preventívne (zabraňuje tvorbe nových usadenín), jeho používanie odstráni aj znečistenia spôsobené doterajšou prevádzkou na neaditivované palivá. Aby ste dosiahli žiadané výsledky, prípravok stačí použiť raz za pol roka.

Kombinácia priameho vstrekovania a dnes už nevyhnutnej recirkulácie výfukových plynov navyše spôsobujú nadmerné zanášanie sacích ventilov a ich sediel karbónovými úsadami. V extrémnom prípade tak môžu spôsobiť netesnosť uzavretého ventilu, stratu kompresie, výkonu a podpálenie ventila. Tieto problémy však môžu trápiť aj motory s nepriamym vstrekovaním. Prevenciou je použitie čističa ventilov a vstrekovania DYNAMAX Valve & Injector Cleaner (raz za 6 mesiacov) schopného odstrániť prevádzkou spôsobené znečistenie ventilov aj vstrekovacích trysiek bez nutnosti ich demontáže z motora.

Pozor na vodu v palive

Benzíny s vyšším podielom biozložiek v palive majú schopnosť viazať v sebe viac vody, než staršie benzíny 95 E5. Tá sa tvorí vplyvom vzdušnej vlhkosti a jej kondenzácie na stenách palivových nádrží. Problémom však je, že nikdy nevieme, koľko vody benzín takto „pochytal“ už cestou k vášmu autu, ak totiž obsah vody v palive prekročí určitú mieru, tá z paliva následne „vypadne“ na dno nádrže, odkiaľ sa môže rozniesť do celého palivového systému auta. Jednou zo schopností prípravku DYNAMAX Gasoline System Clean & Protect je aj viazanie vlhkosti a skondenzovanej vody, čím spomínanému neželanému efektu účinne zabráni.

S vyšším oktánovým číslom

Súčasné automobilové benzíny 95 E10 majú síce rovnaké oktánové číslo ako pred nimi používané palivá 95 E5, no rafinérie k nim dospeli inou cestou. Aj keď má totiž lieh vyššie oktánové číslo, než čistý benzín, nezmanemá to, že benzíny E10 majú vyššie oktánové číslo, než palivá E5 s podstatne nižším podielom spomínaných biozložiek. O čo vyššie oktánové číslo má biozložka v benzíne, o to menšie oktánové číslo môže mať základný benzín. Vo výsledku sa tak „oktány“ dorovnajú. Aj v tomto prípade však existuje možnosť, ako oktánové číslo benzínu ešte mierne zvýšiť. Použitím prípravku DYNAMAX Octane Booster pred každým tankovaním docielite zvýšenie tohto čísla o tri body, čo motorom pomôže nielen zlepšiť výkon a jeho dostupnosť, ale aj ich štartovacie vlastnosti.