Výfukové systémy dnešných áut sú stále zložitejšie a okrem pribúdania rôznych senzorov neraz bojujú aj s rôznymi tvarmi výfukového potrubia či rastúcim počtom tlmičov (napr. 1.5 TSI Evo). Zjednodušene by sa dalo povedať, že čím zložitejší výfuk auto má, tým hustejší „dym“ z neho krátko po studenom štarte pôjde. V tomto prípade to však nie sú len emisie spáleného paliva, ale odparujúci sa vodný kondenzát nahromadený vo výfuku.

Všimnite si, ako nám so sprísňovaním emisných noriem pribúdajú pod autami výfukové tlmiče (na obr. je Seat Leon 1.5 TSI Evo).

Neškodná voda? Ani náhodou

Hromadenie vody vo výfuku je prirodzený jav súvisiaci s fyzikou, nie so zhoršujúcim sa technickým stavom motora, ako si niektorí motoristi môžu myslieť. Má niekoľko príčin, tou hlavnou je však chladnutie výfuku po odstavení auta. Jednoducho sa v ňom „vzdušná“ vlhkosť mení na kondenzát, ktorý sa najmä pri krátkych jazdách vo výfuku postupne hromadí a môže vyústiť až do stavu, že vo výfuku vozíte niekoľko litrov vody. Podotýkam, že korozívne agresívnej vody.

Voda sa odparí, ale potrebuje čas

Takáto nahromadená voda sa z výfuku väčšinou počas jazdy dostane sama, potrebuje však dostatok času na poriadne prehriatie a odparenie. Časť vody so sebou strhne aj prúd spalín a z výfuku jednoducho vystrieka. Najmä v minulosti sa na autách objavovali aj tlmiče s malými dierkami v najnižších miestach, z ktorých kondenzát samovoľne vytekal. V súčasnosti sú však protiemisné systémy v autách veľmi citlivé na správny protitlak a presne definovaný obsah kyslíka v spalinách, ak by ste teda do výfuku navŕtali dierku, senzory to zaznamenajú, vyhodnotia nesprávny protitlak, prípadne chudobnú zmes (zvýši sa podiel kyslíka nasatého prúdom spalín cez odtokovú dierku) a riadiaca jednotka veľmi často prejde do núdzového režimu (aj preto neviete s deravým výfukom prejsť cez Emisnú kontrolu).

Pri starších autách sa môže zdať výfuk vizuálne ešte v poriadku, v skutočnosti však už môže byť zvnútra rozpadnutý. Deje sa tak práve vplyvom dlhodobého pôsobenia "kyslej" vody.

V podstate sa dá povedať, že proti vode vo výfuku neviete nijako bojovať, aj keď ju totiž dlhšou jazdou z výfuku dostanete, po odstávke auta sa tam vytvorí znova. Pravdou však je, že čím viac krátkych jázd s autom robíte, tým viac kondenzátu so sebou vo výfuku vozíte. A to je problém z hľadiska životnosti výfukového potrubia. Ono totiž nejde len o neškodnú pitnú vodu, ale o „kyslú“ vodu kontaminovanú emisiami. Jej odvrátenou stránkou je zvýšená chemická agresivita vyvolávajúca koróziu. Vplyvom jej pôsobenia výfuky korodujú, zákerné však je, že zvnútra. Vizuálne tak nemáte šancu poznať, v akom stave výfuk vlastne je. Na starších autách ako prvé „odchádzali“ priečky v poslednom tlmiči, čo ste spoľahlivo spoznali podľa iného zvuku vychádzajúceho z výfuku, pri nových autách sa už zvuk s "vypadávaním" priečok veľmi nemení (aspoň teda pri originálnych výfukoch z prvovýroby).

Táto fotka je trochu pritiahnutá za vlasy, ale v podstate takto nejako dokáže voda z výfuku pri poriadnom pridaní plynu striekať.

Čo si teda z tohto článku odniesť? Len to, že voda vo výfuku a biely dym krátko po studenom štarte je v podstate normálna vec, s ktorou nič neurobíme a netreba kvôli nej panikáriť. Rád by som však upozornil na to, že ak vychádza podozrivo biely dym z výfuku neustále, už môže ísť o technický problém súvisiaci s prienikom chladiacej kvapaliny do valcov. Ak vám teda auto podozrivo „dymí“ a zároveň vám mizne chladiaca zmes z expanznej nádobky chladiaceho systému v motorovom priestore, vyhľadajte odborný servis a treba to riešiť.